Παρακολούθηση
Vladimir Kolmogorov
Vladimir Kolmogorov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ist.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
" GrabCut" interactive foreground extraction using iterated graph cuts
C Rother, V Kolmogorov, A Blake
ACM transactions on graphics (TOG) 23 (3), 309-314, 2004
80192004
An experimental comparison of min-cut/max-flow algorithms for energy minimization in vision
Y Boykov, V Kolmogorov
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 26 (9), 1124-1137, 2004
63852004
What energy functions can be minimized via graph cuts?
V Kolmogorov, R Zabin
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 26 (2), 147-159, 2004
40182004
Computing visual correspondence with occlusions using graph cuts
V Kolmogorov, R Zabih
Proceedings Eighth IEEE International Conference on Computer Vision. ICCV …, 2001
17332001
Convergent tree-reweighted message passing for energy minimization
V Kolmogorov
International Workshop on Artificial Intelligence and Statistics, 182-189, 2005
15582005
A comparative study of energy minimization methods for markov random fields with smoothness-based priors
R Szeliski, R Zabih, D Scharstein, O Veksler, V Kolmogorov, A Agarwala, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (6), 1068-1080, 2008
13402008
Multi-camera scene reconstruction via graph cuts
V Kolmogorov, R Zabih
Computer Vision—ECCV 2002: 7th European Conference on Computer Vision …, 2002
11212002
Computing geodesics and minimal surfaces via graph cuts
Boykov, Kolmogorov
Proceedings Ninth IEEE international conference on computer vision, 26-33 vol. 1, 2003
8782003
Cosegmentation of image pairs by histogram matching-incorporating a global constraint into mrfs
C Rother, T Minka, A Blake, V Kolmogorov
2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2006
7252006
What energy functions can be minimized via graph cuts?
V Kolmogorov, R Zabih
Computer Vision—ECCV 2002: 7th European Conference on Computer Vision …, 2002
5962002
Optimizing binary MRFs via extended roof duality
C Rother, V Kolmogorov, V Lempitsky, M Szummer
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2007
5652007
Feature correspondence via graph matching: Models and global optimization
L Torresani, V Kolmogorov, C Rother
Computer Vision–ECCV 2008: 10th European Conference on Computer Vision …, 2008
5402008
Graph cut based image segmentation with connectivity priors
S Vicente, V Kolmogorov, C Rother
2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
5372008
Blossom V: a new implementation of a minimum cost perfect matching algorithm
V Kolmogorov
Mathematical Programming Computation 1, 43-67, 2009
5222009
Minimizing nonsubmodular functions with graph cuts-a review
V Kolmogorov, C Rother
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 29 (7), 1274-1279, 2007
5222007
A comparative study of energy minimization methods for markov random fields
R Szeliski, R Zabih, D Scharstein, O Veksler, V Kolmogorov, A Agarwala, ...
Computer Vision–ECCV 2006: 9th European Conference on Computer Vision, Graz …, 2006
5212006
An experimental comparison of min-cut/max-flow algorithms for energy minimization in vision
Y Boykov, V Kolmogorov
Energy Minimization Methods in Computer Vision and Pattern Recognition …, 2001
4982001
Proofs of space
S Dziembowski, S Faust, V Kolmogorov, K Pietrzak
Annual Cryptology Conference, 585-605, 2015
4442015
Bilayer segmentation of live video
A Criminisi, G Cross, A Blake, V Kolmogorov
2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern …, 2006
3882006
Object cosegmentation
S Vicente, C Rother, V Kolmogorov
CVPR 2011, 2217-2224, 2011
3692011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20