Παρακολούθηση
nicolas tabareau
nicolas tabareau
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A contraction theory approach to stochastic incremental stability
QC Pham, N Tabareau, JJ Slotine
IEEE Transactions on Automatic Control 54 (4), 816-820, 2009
1592009
How synchronization protects from noise
N Tabareau, JJ Slotine, QC Pham
PLoS computational biology 6 (1), e1000637, 2010
1152010
Resource modalities in tensor logic
PA Melliès, N Tabareau
Annals of Pure and Applied Logic 161 (5), 632-653, 2010
732010
The next 700 syntactical models of type theory
S Boulier, PM Pédrot, N Tabareau
Proceedings of the 6th ACM SIGPLAN Conference on Certified Programs and …, 2017
702017
Coq coq correct! verification of type checking and erasure for coq, in coq
M Sozeau, S Boulier, Y Forster, N Tabareau, T Winterhalter
Proceedings of the ACM on Programming Languages 4 (POPL), 1-28, 2019
692019
Where neuroscience and dynamic system theory meet autonomous robotics: a contracting basal ganglia model for action selection
B Girard, N Tabareau, QC Pham, A Berthoz, JJ Slotine
Neural Networks 21 (4), 628-641, 2008
692008
The metacoq project
M Sozeau, A Anand, S Boulier, C Cohen, Y Forster, F Kunze, G Malecha, ...
Journal of automated reasoning 64 (5), 947-999, 2020
642020
Universe polymorphism in Coq
M Sozeau, N Tabareau
International Conference on Interactive Theorem Proving, 499-514, 2014
632014
Towards Certified Meta-Programming with Typed Template-Coq
A Anand, S Boulier, C Cohen, M Sozeau, N Tabareau
International Conference on Interactive Theorem Proving, 20-39, 2018
572018
Definitional proof-irrelevance without K
G Gilbert, J Cockx, M Sozeau, N Tabareau
Proceedings of the ACM on Programming Languages 3 (POPL), 1-28, 2019
532019
An explicit formula for the free exponential modality of linear logic
PA Melliès, N Tabareau, C Tasson
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 247-260, 2009
532009
Geometry of the superior colliculus mapping and efficient oculomotor computation
N Tabareau, D Bennequin, A Berthoz, JJ Slotine, B Girard
Biological cybernetics 97 (4), 279-292, 2007
472007
Extending type theory with forcing
G Jaber, N Tabareau, M Sozeau
2012 27th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 395-404, 2012
462012
On timed automata with input-determined guards
D d’Souza, N Tabareau
Formal Techniques, Modelling and Analysis of Timed and Fault-Tolerant …, 2004
422004
Compiling functional types to relational specifications for low level imperative code
N Benton, N Tabareau
Proceedings of the 4th international workshop on Types in language design …, 2009
412009
Equivalences for free: Univalent parametricity for effective transport
N Tabareau, É Tanter, M Sozeau
Proceedings of the ACM on Programming Languages 2 (ICFP), 1-29, 2018
392018
The definitional side of the forcing
G Jaber, G Lewertowski, PM Pédrot, M Sozeau, N Tabareau
Proceedings of the 31st Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2016
362016
Failure is not an option
PM Pédrot, N Tabareau
European Symposium on Programming, 245-271, 2018
352018
An effectful way to eliminate addiction to dependence
PM Pédrot, N Tabareau
2017 32nd Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS), 1-12, 2017
352017
Gradual certified programming in Coq
É Tanter, N Tabareau
Proceedings of the 11th Symposium on Dynamic Languages, 26-40, 2015
312015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20