Παρακολούθηση
BOZO Krstajic
BOZO Krstajic
Professor of Operating systems and automatic control, University of Montenegro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucg.ac.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Architecting an IoT-enabled platform for precision agriculture and ecological monitoring: A case study
T Popović, N Latinović, A Pešić, Ž Zečević, B Krstajić, S Djukanović
Computers and electronics in agriculture 140, 255-265, 2017
1952017
State-of-charge estimation of lithium-ion batteries using extended Kalman filter and unscented Kalman filter
I Jokić, Ž Zečević, B Krstajić
2018 23rd International Scientific-Professional Conference on Information …, 2018
372018
Improved frequency estimation in unbalanced three-phase power system using coupled orthogonal constant modulus algorithm
Ž Zečević, B Krstajić, T Popović
IEEE Transactions on Power Delivery 32 (4), 1809-1816, 2016
332016
Dynamic phasor estimation by symmetric Taylor weighted least square filter
M Radulović, Ž Zečević, B Krstajić
IEEE Transactions on Power Delivery 35 (2), 828-836, 2019
222019
Smart grid data analytics for digital protective relay event recordings
T Popovic, M Kezunovic, B Krstajic
Information Systems Frontiers 17 (3), 591-600, 2015
172015
Increasing convergence speed of FxLMS algorithm in white noise environment
B Krstajic, Z Zecevic, Z Uskokovic
AEU-International Journal of Electronics and Communications 67 (10), 848-853, 2013
172013
An approach to variable step-size LMS algorithm
B Krstajic, LJ Stankovic, Z Uskokovic
ELECTRONICS LETTERS-IEE 38 (16), 927-927, 2002
172002
Review spam detection using machine learning
D Radovanović, B Krstajić
2018 23rd International Scientific-Professional Conference on Information …, 2018
162018
pypmu—open source python package for synchrophasor data transfer
S Šandi, B Krstajić, T Popović
2016 24th Telecommunications Forum (TELFOR), 1-4, 2016
16*2016
Implementation requirements for automated fault data analytics in power systems
T Popovic, M Kezunovic, B Krstajic
International Transactions on Electrical Energy Systems 25 (4), 731-752, 2015
132015
Combined adaptive system for identification of unknown systems with varying parameters in a noisy environment
B Krstajic, L Stankovic, Z Uskokovic, I Djurovic
ICECS'99. Proceedings of ICECS'99. 6th IEEE International Conference on …, 1999
111999
An efficient MPPT algorithm for PV modules under partial shading and sudden change in irradiance
A Kapić, Ž Zečević, B Krstajić
2018 23rd International Scientific-Professional Conference on Information …, 2018
102018
An efficient phasor and frequency estimation algorithm for wide frequency range
Ž Zečević, I Jokić, T Popović, B Krstajić
Electric Power Systems Research 180, 106124, 2020
82020
Combined adaptive filter with LMS-based algorithms
B Krstajić, LJ Stanković, Z Uskoković
AEU-International Journal of Electronics and Communications 57 (4), 295-299, 2003
82003
A private IoT cloud platform for precision agriculture and ecological monitoring
M Bajčeta, P Sekulić, B Krstajić, S Djukanović, T Popović
72016
Python implementation of IEEE C37. 118 communication protocol
S Šandi, T Popović, B Krstajić
ETF Journal of Electrical Engineering 21 (1), 108-117, 2015
72015
Dynamic harmonic phasor estimation by adaptive taylor-based bandpass filter
Ž Zečević, B Krstajić
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 70, 1-9, 2020
62020
Low-complexity dynamic synchrophasor estimation algorithm
Ž Zečević, B Krstajić
2018 23rd International Scientific-Professional Conference on Information …, 2018
52018
A new adaptive algorithm for improving the ANC system performance
Z Zecevic, B Krstajic, M Radulovic
AEU-International Journal of Electronics and Communications 69 (1), 442-448, 2015
52015
„Povećanje brzine konvergencije FxLMS algoritma u uslovima bijelog šuma “
Ž Zečević, B Krstajić
Telekomunikacioni Forum-TELFOR 2011, 2011
52011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20