Παρακολούθηση
Andrei Kirilyuk
Andrei Kirilyuk
Professor Condensed Matter Physics, Radboud University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα science.ru.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultrafast optical manipulation of magnetic order
A Kirilyuk, AV Kimel, T Rasing
Reviews of Modern Physics 82 (3), 2731, 2010
20832010
All-optical magnetic recording with circularly polarized light
CD Stanciu, F Hansteen, AV Kimel, A Kirilyuk, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Physical review letters 99 (4), 047601, 2007
17712007
Ultrafast non-thermal control of magnetization by instantaneous photomagnetic pulses
AV Kimel, A Kirilyuk, PA Usachev, RV Pisarev, AM Balbashov, T Rasing
Nature 435 (7042), 655-657, 2005
14012005
Transient ferromagnetic-like state mediating ultrafast reversal of antiferromagnetically coupled spins
I Radu, K Vahaplar, C Stamm, T Kachel, N Pontius, HA Dürr, TA Ostler, ...
Nature 472 (7342), 205-208, 2011
11582011
Ultrafast heating as a sufficient stimulus for magnetization reversal in a ferrimagnet
TA Ostler, J Barker, RFL Evans, RW Chantrell, U Atxitia, ...
Nature communications 3 (1), 666, 2012
8272012
Laser-induced ultrafast spin reorientation in the antiferromagnet TmFeO3
AV Kimel, A Kirilyuk, A Tsvetkov, RV Pisarev, T Rasing
Nature 429 (6994), 850-853, 2004
7742004
Ultrafast path for optical magnetization reversal via a strongly nonequilibrium state
K Vahaplar, AM Kalashnikova, AV Kimel, D Hinzke, U Nowak, R Chantrell, ...
Physical review letters 103 (11), 117201, 2009
5152009
Inertia-driven spin switching in antiferromagnets
AV Kimel, BA Ivanov, RV Pisarev, PA Usachev, A Kirilyuk, T Rasing
Nature Physics 5 (10), 727-731, 2009
4352009
Nanoscale spin reversal by non-local angular momentum transfer following ultrafast laser excitation in ferrimagnetic GdFeCo
CE Graves, AH Reid, T Wang, B Wu, S De Jong, K Vahaplar, I Radu, ...
Nature materials 12 (4), 293-298, 2013
3742013
Laser-induced magnetic nanostructures with tunable topological properties
M Finazzi, M Savoini, AR Khorsand, A Tsukamoto, A Itoh, L Duo, ...
Physical review letters 110 (17), 177205, 2013
3522013
Ultrafast spin dynamics across compensation points in ferrimagnetic : The role of angular momentum compensation
CD Stanciu, AV Kimel, F Hansteen, A Tsukamoto, A Itoh, A Kirilyuk, ...
Physical Review B 73 (22), 220402, 2006
3482006
Role of magnetic circular dichroism in all-optical magnetic recording
AR Khorsand, M Savoini, A Kirilyuk, AV Kimel, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Physical review letters 108 (12), 127205, 2012
3352012
Laser-induced magnetization dynamics and reversal in ferrimagnetic alloys
A Kirilyuk, AV Kimel, T Rasing
Reports on progress in physics 76 (2), 026501, 2013
3322013
Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in a transparent medium
A Stupakiewicz, K Szerenos, D Afanasiev, A Kirilyuk, AV Kimel
Nature 542 (7639), 71-74, 2017
3282017
Ultrafast spin dynamics in multisublattice magnets
JH Mentink, J Hellsvik, DV Afanasiev, BA Ivanov, A Kirilyuk, AV Kimel, ...
Physical review letters 108 (5), 057202, 2012
3172012
Femtosecond photomagnetic switching of spins in ferrimagnetic garnet films
F Hansteen, A Kimel, A Kirilyuk, T Rasing
Physical review letters 95 (4), 047402, 2005
2722005
All-optical magnetization reversal by circularly polarized laser pulses: Experiment and multiscale modeling
K Vahaplar, AM Kalashnikova, AV Kimel, S Gerlach, D Hinzke, U Nowak, ...
Physical review B 85 (10), 104402, 2012
2412012
Persistent photoconductivity in films as a method of photodoping toward metallic and superconducting phases
VI Kudinov, IL Chaplygin, AI Kirilyuk, NM Kreines, R Laiho, E Lähderanta, ...
Physical Review B 47 (14), 9017, 1993
2321993
Subpicosecond magnetization reversal across ferrimagnetic compensation points
CD Stanciu, A Tsukamoto, AV Kimel, F Hansteen, A Kirilyuk, A Itoh, ...
Physical review letters 99 (21), 217204, 2007
2192007
The 2020 magnetism roadmap
EY Vedmedenko, RK Kawakami, DD Sheka, P Gambardella, A Kirilyuk, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 53 (45), 453001, 2020
2162020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20