Παρακολούθηση
Emmanuel Koudoumas
Emmanuel Koudoumas
Professor, Dept. of Electrical & Computer Engineering, Hellenic Mediterranean University, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Concentration and wavelength dependence of the effective third-order susceptibility and optical limiting of C60 in toluene solution
S Couris, E Koudoumas, AA Ruth, S Leach
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 28 (20), 4537, 1995
3681995
An experimental investigation of the nonlinear refractive index (n2) of carbon disulfide and toluene by spectral shearing interferometry and z-scan techniques
S Couris, M Renard, O Faucher, B Lavorel, R Chaux, E Koudoumas, ...
Chemical Physics Letters 369 (3-4), 318-324, 2003
1762003
Onion-like carbon and diamond nanoparticles for optical limiting
E Koudoumas, O Kokkinaki, M Konstantaki, S Couris, S Korovin, P Detkov, ...
Chemical physics letters 357 (5-6), 336-340, 2002
1502002
Preparation and characterization of Ni, Co doped ZnO nanoparticles for photocatalytic applications
P Pascariu, IV Tudose, M Suchea, E Koudoumas, N Fifere, A Airinei
Applied surface science 448, 481-488, 2018
1462018
Post-fabrication annealing effects in polymer-nanotube photovoltaic cells
E Kymakis, E Koudoumas, I Franghiadakis, GAJ Amaratunga
Journal of Physics D: Applied Physics 39 (6), 1058, 2006
1382006
pH effect on the morphology of ZnO nanostructures grown with aqueous chemical growth
D Vernardou, G Kenanakis, S Couris, E Koudoumas, E Kymakis, ...
Thin solid films 515 (24), 8764-8767, 2007
1372007
Carbon nanotube doping of P3HT: PCBM photovoltaic devices
E Kymakis, N Kornilios, E Koudoumas
Journal of Physics D: Applied Physics 41 (16), 165110, 2008
1202008
Growth of c-axis oriented ZnO nanowires from aqueous solution: the decisive role of a seed layer for controlling the wires’ diameter
G Kenanakis, D Vernardou, E Koudoumas, N Katsarakis
Journal of Crystal Growth 311 (23-24), 4799-4804, 2009
1082009
Spin coated graphene films as the transparent electrode in organic photovoltaic devices
E Kymakis, E Stratakis, MM Stylianakis, E Koudoumas, C Fotakis
Thin Solid Films 520 (4), 1238-1241, 2011
1072011
Tunable Properties of Mg-Doped V2O5 Thin Films for Energy Applications: Li-Ion Batteries and Electrochromics
M Panagopoulou, D Vernardou, E Koudoumas, N Katsarakis, ...
The Journal of Physical Chemistry C 121 (1), 70-79, 2017
992017
A study of the electrochemical performance of vanadium oxide thin films grown by atmospheric pressure chemical vapour deposition
D Vernardou, P Paterakis, H Drosos, E Spanakis, IM Povey, ME Pemble, ...
Solar Energy Materials and Solar Cells 95 (10), 2842-2847, 2011
962011
Sustainable additive manufacturing: Mechanical response of acrylonitrile-butadiene-styrene over multiple recycling processes
N Vidakis, M Petousis, A Maniadi, E Koudoumas, A Vairis, J Kechagias
Sustainability 12 (9), 3568, 2020
942020
Temporal pulse manipulation and ion generation in ultrafast laser ablation of silicon
M Spyridaki, E Koudoumas, P Tzanetakis, C Fotakis, R Stoian, ...
Applied physics letters 83 (7), 1474-1476, 2003
922003
Thickness influence on surface morphology and ozone sensing properties of nanostructured ZnO transparent thin films grown by PLD
S Christoulakis, M Suchea, E Koudoumas, M Katharakis, N Katsarakis, ...
Applied surface science 252 (15), 5351-5354, 2006
912006
Carbon nanotube/PEDOT: PSS electrodes for organic photovoltaics
E Kymakis, G Klapsis, E Koudoumas, E Stratakis, N Kornilios, N Vidakis, ...
The European Physical Journal-Applied Physics 36 (3), 257-259, 2006
902006
Electrochemical and photocatalytic properties of WO 3 coatings grown at low temperatures
D Vernardou, H Drosos, E Spanakis, E Koudoumas, C Savvakis, ...
Journal of Materials Chemistry 21 (2), 513-517, 2011
892011
Optical limiting and nonlinear optical absorption properties of c 60–polystyrene star polymer films: C 60 concentration dependence
J Venturini, E Koudoumas, S Couris, JM Janot, P Seta, C Mathis, S Leach
Journal of Materials Chemistry 12 (7), 2071-2076, 2002
882002
Effective mobility and photocurrent in carbon nanotube–polymer composite photovoltaic cells
E Kymakis, P Servati, P Tzanetakis, E Koudoumas, N Kornilios, ...
Nanotechnology 18 (43), 435702, 2007
842007
Ozone sensing properties of ZnO nanostructures grown by the aqueous chemical growth technique
G Kenanakis, D Vernardou, E Koudoumas, G Kiriakidis, N Katsarakis
Sensors and Actuators B: Chemical 124 (1), 187-191, 2007
822007
Light-induced reversible hydrophilicity of ZnO structures grown by aqueous chemical growth
G Kenanakis, E Stratakis, K Vlachou, D Vernardou, E Koudoumas, ...
Applied Surface Science 254 (18), 5695-5699, 2008
812008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20