Παρακολούθηση
Paul Thomas
Paul Thomas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Relevance assessment: are judges exchangeable and does it matter
P Bailey, N Craswell, I Soboroff, P Thomas, AP de Vries, E Yilmaz
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
2112008
Overview of the TREC 2012 Contextual Suggestion Track
A Dean-Hall, CLA Clarke, J Kamps, P Thomas, E Voorhees
Text Retrieval Conference, 2012
1292012
Eye‐tracking analysis of user behavior and performance in web search on large and small screens
J Kim, P Thomas, R Sankaranarayana, T Gedeon, HJ Yoon
Journal of the Association for Information Science and Technology 66 (3 …, 2015
1122015
Evaluation by comparing result sets in context
P Thomas, D Hawking
Proceedings of the 15th ACM international conference on Information and …, 2006
1092006
Overview of the TREC 2008 enterprise track
K Balog, I Soboroff, P Thomas, P Bailey, N Craswell, AP de Vries
AMSTERDAM UNIV (NETHERLANDS), 2008
972008
Sushi: Scoring scaled samples for server selection
P Thomas, M Shokouhi
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
912009
Users versus models: What observation tells us about effectiveness metrics
A Moffat, P Thomas, F Scholer
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Information …, 2013
902013
Measuring the utility of search engine result pages: an information foraging based measure
L Azzopardi, P Thomas, N Craswell
The 41st international acm sigir conference on research & development in …, 2018
742018
User variability and IR system evaluation
P Bailey, A Moffat, F Scholer, P Thomas
Proceedings of The 38th International ACM SIGIR conference on research and …, 2015
742015
Style and alignment in information-seeking conversation
P Thomas, M Czerwinski, D McDuff, N Craswell, G Mark
Proceedings of the 2018 Conference on Human Information Interaction …, 2018
692018
UQV100: A test collection with query variability
P Bailey, A Moffat, F Scholer, P Thomas
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
672016
Incorporating user expectations and behavior into the measurement of search effectiveness
A Moffat, P Bailey, F Scholer, P Thomas
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 35 (3), 1-38, 2017
612017
MISC: A data set of information-seeking conversations
P Thomas, D McDuff, M Czerwinski, N Craswell
Proceedings of the 1st International Workshop on Conversational Approaches …, 2017
582017
Towards a model for spoken conversational search
JR Trippas, D Spina, P Thomas, M Sanderson, H Joho, L Cavedon
Information Processing & Management 57 (2), 102162, 2020
532020
Server selection methods in hybrid portal search
D Hawking, P Thomas
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
502005
What snippet size is needed in mobile web search?
J Kim, P Thomas, R Sankaranarayana, T Gedeon, HJ Yoon
Proceedings of the 2017 Conference on Conference Human Information …, 2017
422017
Retrieval consistency in the presence of query variations
P Bailey, A Moffat, F Scholer, P Thomas
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
412017
Models and metrics: IR evaluation as a user process
A Moffat, F Scholer, P Thomas
proceedings of the seventeenth Australasian document computing symposium, 47-54, 2012
402012
Pagination versus scrolling in mobile web search
J Kim, P Thomas, R Sankaranarayana, T Gedeon, HJ Yoon
Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and …, 2016
392016
Evaluating sampling methods for uncooperative collections
P Thomas, D Hawking
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
362007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20