Παρακολούθηση
Bojan Cukic
Bojan Cukic
Professor and Dean, College of Computing and Informatics, University of North Carolina at Charlotte
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uncc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Software Engineering for Self-Adaptive Systems: A Research Roadmap
Software Engineering for Self-Adaptive Systems. Lecture Notes in Computer …, 2009
2348*2009
Defect prediction from static code features: current results, limitations, new approaches
T Menzies, Z Milton, B Turhan, B Cukic, Y Jiang, A Bener
Automated Software Engineering 17, 375-407, 2010
5792010
A scenario-based reliability analysis approach for component-based software
S Yacoub, B Cukic, HH Ammar
IEEE transactions on reliability 53 (4), 465-480, 2004
5732004
Robust prediction of fault-proneness by random forests
L Guo, Y Ma, B Cukic, H Singh
15th international symposium on software reliability engineering, 417-428, 2004
4212004
Techniques for evaluating fault prediction models
Y Jiang, B Cukic, Y Ma
Empirical Software Engineering 13, 561-595, 2008
2912008
Implications of ceiling effects in defect predictors
T Menzies, B Turhan, A Bener, G Gay, B Cukic, Y Jiang
Proceedings of the 4th international workshop on Predictor models in …, 2008
2442008
Image quality assessment for iris biometric
ND Kalka, J Zuo, NA Schmid, B Cukic
Biometric technology for human identification III 6202, 124-134, 2006
2362006
Early reliability assessment of UML based software models
V Cortellessa, H Singh, B Cukic
Proceedings of the 3rd international workshop on Software and performance …, 2002
2062002
Comparing design and code metrics for software quality prediction
Y Jiang, B Cuki, T Menzies, N Bartlow
Proceedings of the 4th international workshop on Predictor models in …, 2008
2012008
A bayesian approach to reliability prediction and assessment of component based systems
H Singh, V Cortellessa, B Cukic, E Gunel, V Bharadwaj
Proceedings 12th International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2001
1942001
A statistical framework for the prediction of fault-proneness
Y Ma, L Guo, B Cukic
Advances in Machine Learning Applications in Software Engineering, 237-263, 2007
1582007
Estimating and fusing quality factors for iris biometric images
ND Kalka, J Zuo, NA Schmid, B Cukic
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2010
1532010
Variance analysis in software fault prediction models
Y Jiang, J Lin, B Cukic, T Menzies
2009 20th International Symposium on Software Reliability Engineering, 99-108, 2009
1102009
Can data transformation help in the detection of fault-prone modules?
Y Jiang, B Cukic, T Menzies
Proceedings of the 2008 workshop on Defects in large software systems, 16-20, 2008
1092008
Fingerprint liveness detection based on histograms of invariant gradients
C Gottschlich, E Marasco, AY Yang, B Cukic
IEEE international joint conference on biometrics, 1-7, 2014
1082014
Error propagation in the reliability analysis of component based systems
P Popic, D Desovski, W Abdelmoez, B Cukic
16th IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE …, 2005
1062005
Predicting fault prone modules by the dempster-shafer belief networks
L Guo, B Cukic, H Singh
18th IEEE International Conference on Automated Software Engineering, 2003 …, 2003
1052003
Evaluating the reliability of credential hardening through keystroke dynamics
N Bartlow, B Cukic
17th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE'06 …, 2006
992006
Defect prediction between software versions with active learning and dimensionality reduction
H Lu, E Kocaguneli, B Cukic
2014 IEEE 25th International Symposium on Software Reliability Engineering …, 2014
962014
Software Aging and Multifractality of Memory Resources.
M Shereshevsky, J Crowell, B Cukic, V Gandikota, Y Liu
DSN 3, 721-730, 2003
962003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20