Παρακολούθηση
Aaron Bohy
Aaron Bohy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umons.ac.be
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Acacia+, a tool for LTL synthesis
A Bohy, V Bruyère, E Filiot, N Jin, JF Raskin
Computer Aided Verification, 652-657, 2012
1732012
Synthesis from LTL Specifications with Mean-Payoff Objectives
A Bohy, V Bruyère, E Filiot, JF Raskin
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, 169-184, 2013
582013
Symblicit algorithms for optimal strategy synthesis in monotonic Markov decision processes
A Bohy, V Bruyere, JF Raskin
arXiv preprint arXiv:1407.5396, 2014
72014
Antichain based algorithms for the synthesis of reactive systems
A Bohy
Ph. D. thesis, University of Mons, 2014
42014
Symblicit algorithms for optimal strategy synthesis in monotonic Markov decision processes (extended version)
A Bohy, V Bruyere, JF Raskin
arXiv preprint arXiv:1402.1076, 2014
2*2014
Acacia+ v2. 3-User manual
A Bohy
2019
Jouer n’est pas qu’un jeu!
A Bohy, P Carlier, J De Pril, Y Oualhadj, M Randour
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7