Παρακολούθηση
Panagiotis Karras
Panagiotis Karras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα di.ku.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hexastore: sextuple indexing for semantic web data management
C Weiss, P Karras, A Bernstein
Proceedings of the VLDB Endowment 1 (1), 1008-1019, 2008
8822008
Fast data anonymization with low information loss
G Ghinita, P Karras, P Kalnis, N Mamoulis
Proceedings of the 33rd international conference on Very large data bases …, 2007
4152007
Verse: Versatile graph embeddings from similarity measures
A Tsitsulin, D Mottin, P Karras, E Müller
Proceedings of the 2018 world wide web conference, 539-548, 2018
3062018
Netlsd: hearing the shape of a graph
A Tsitsulin, D Mottin, P Karras, A Bronstein, E Müller
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2018
1712018
H2RDF+: High-performance distributed joins over large-scale RDF graphs
N Papailiou, I Konstantinou, D Tsoumakos, P Karras, N Koziris
2013 IEEE International conference on big data, 255-263, 2013
1342013
Publishing microdata with a robust privacy guarantee
J Cao, P Karras
arXiv preprint arXiv:1208.0220, 2012
1332012
Stochastic database cracking: Towards robust adaptive indexing in main-memory column-stores
F Halim, S Idreos, P Karras, RHC Yap
arXiv preprint arXiv:1203.0055, 2012
1232012
A framework for efficient data anonymization under privacy and accuracy constraints
G Ghinita, P Karras, P Kalnis, N Mamoulis
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 34 (2), 1-47, 2009
1232009
ρ-uncertainty: inference-proof transaction anonymization
J Cao, P Karras, C Raïssi, KL Tan
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB) 3 (1), 1033-1044, 2010
1202010
SABRE: a Sensitive Attribute Bucketization and REdistribution framework for t-closeness
J Cao, P Karras, P Kalnis, KL Tan
The VLDB Journal 20, 59-81, 2011
1142011
One-pass wavelet synopses for maximum-error metrics
P Karras, N Mamoulis
Proceedings of the 31st international conference on Very large data bases …, 2005
1022005
Collaborative search log sanitization: Toward differential privacy and boosted utility
Y Hong, J Vaidya, H Lu, P Karras, S Goel
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 12 (5), 504-518, 2014
932014
Fast random graph generation
S Nobari, X Lu, P Karras, S Bressan
Proceedings of the 14th international conference on extending database …, 2011
882011
H2RDF+ an efficient data management system for big RDF graphs
N Papailiou, D Tsoumakos, I Konstantinou, P Karras, N Koziris
Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 2014
822014
Graph-aware, workload-adaptive SPARQL query caching
N Papailiou, D Tsoumakos, P Karras, N Koziris
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2015
682015
TOUCH: in-memory spatial join by hierarchical data-oriented partitioning
S Nobari, F Tauheed, T Heinis, P Karras, S Bressan, A Ailamaki
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
652013
Scalable parallel minimum spanning forest computation
S Nobari, TT Cao, P Karras, S Bressan
Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN symposium on Principles and Practice of …, 2012
602012
Anonymizing set-valued data by nonreciprocal recoding
M Xue, P Karras, C Raïssi, J Vaidya, KL Tan
Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2012
532012
Exploiting duality in summarization with deterministic guarantees
P Karras, D Sacharidis, N Mamoulis
Proceedings of the 13th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2007
522007
Scalable knn search on vertically stored time series
S Kashyap, P Karras
Proceedings of the 17th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2011
502011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20