Παρακολούθηση
Nikolaos Nomikos
Nikolaos Nomikos
Post-Doc, Dept. of Ports Management & Shipping, National & Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pms.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling faults in the industry 4.0 era—a survey of machine-learning solutions and key aspects
A Angelopoulos, ET Michailidis, N Nomikos, P Trakadas, A Hatziefremidis, ...
Sensors 20 (1), 109, 2019
2022019
A survey on machine-learning techniques for UAV-based communications
PS Bithas, ET Michailidis, N Nomikos, D Vouyioukas, AG Kanatas
Sensors 19 (23), 5170, 2019
2022019
A survey on buffer-aided relay selection
N Nomikos, T Charalambous, I Krikidis, DN Skoutas, D Vouyioukas, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 18 (2), 1073-1097, 2015
1412015
A buffer-aided successive opportunistic relay selection scheme with power adaptation and inter-relay interference cancellation for cooperative diversity systems
N Nomikos, T Charalambous, I Krikidis, DN Skoutas, D Vouyioukas, ...
IEEE Transactions on Communications 63 (5), 1623-1634, 2015
632015
Hybrid NOMA/OMA with buffer-aided relay selection in cooperative networks
N Nomikos, T Charalambous, D Vouyioukas, GK Karagiannidis, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 13 (3), 524-537, 2019
542019
Modeling buffer-aided relay selection in networks with direct transmission capability
T Charalambous, N Nomikos, I Krikidis, D Vouyioukas, M Johansson
IEEE Communications Letters 19 (4), 649-652, 2015
512015
A UAV-based moving 5G RAN for massive connectivity of mobile users and IoT devices
N Nomikos, ET Michailidis, P Trakadas, D Vouyioukas, H Karl, J Martrat, ...
Vehicular Communications 25, 100250, 2020
412020
Joint relay‐pair selection for buffer‐aided successive opportunistic relaying
N Nomikos, D Vouyioukas, T Charalambous, I Krikidis, P Makris, ...
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 25 (8), 823-834, 2014
402014
Three-dimensional modeling of mmWave doubly massive MIMO aerial fading channels
ET Michailidis, N Nomikos, P Trakadas, AG Kanatas
IEEE Transactions on Vehicular Technology 69 (2), 1190-1202, 2019
392019
Hybrid clouds for data-intensive, 5G-enabled IoT applications: An overview, key issues and relevant architecture
P Trakadas, N Nomikos, ET Michailidis, T Zahariadis, FM Facca, ...
Sensors 19 (16), 3591, 2019
392019
Flex-NOMA: exploiting buffer-aided relay selection for massive connectivity in the 5G uplink
N Nomikos, ET Michailidis, P Trakadas, D Vouyioukas, T Zahariadis, ...
IEEE Access 7, 88743-88755, 2019
372019
Buffer-aided successive opportunistic relaying with inter-relay interference cancellation
N Nomikos, T Charalambous, I Krikidis, DN Skoutas, D Vouyioukas, ...
2013 IEEE 24th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and …, 2013
362013
Hybrid resource sharing for QoS preservation in virtual wireless networks
DN Skoutas, N Nomikos, D Vouyioukas, C Skianis, A Antonopoulos
Cloud and Fog Computing in 5G Mobile Networks: Emerging Advances and …, 2017
32*2017
Delay-and diversity-aware buffer-aided relay selection policies in cooperative networks
D Poulimeneas, T Charalambous, N Nomikos, I Krikidis, D Vouyioukas, ...
2016 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 1-6, 2016
312016
Low-complexity buffer-aided link selection with outdated CSI and feedback errors
N Nomikos, T Charalambous, D Vouyioukas, GK Karagiannidis
IEEE Transactions on Communications 66 (8), 3694-3706, 2018
302018
A successive opportunistic relaying protocol with inter-relay interference mitigation
N Nomikos, D Vouyioukas
2012 8th International Wireless Communications and Mobile Computing …, 2012
292012
Relay selection for secure 5G green communications
N Nomikos, A Nieto, P Makris, DN Skoutas, D Vouyioukas, P Rizomiliotis, ...
Telecommunication Systems 59, 169-187, 2015
272015
Optimal 3-D aerial relay placement for multi-user MIMO communications
ET Michailidis, N Nomikos, PS Bithas, D Vouyioukas, AG Kanatas
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 55 (6), 3218-3229, 2019
252019
Integrating broadcasting and NOMA in full-duplex buffer-aided opportunistic relay networks
N Nomikos, T Charalambous, D Vouyioukas, R Wichman, ...
IEEE Transactions on Vehicular Technology 69 (8), 9157-9162, 2020
232020
Relay selection for buffer-aided non-orthogonal multiple access networks
N Nomikos, T Charalambous, D Vouyioukas, GK Karagiannidis, ...
2017 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), 1-6, 2017
232017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20