Παρακολούθηση
Prasad Deshpande
Prasad Deshpande
Google
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the computation of multidimensional aggregates
S Agarwal, R Agrawal, PM Deshpande, A Gupta, JF Naughton, ...
VLDB 96, 506-521, 1996
10001996
An array-based algorithm for simultaneous multidimensional aggregates
Y Zhao, PM Deshpande, JF Naughton
Proceedings of the 1997 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1997
6771997
Materialized view selection for multidimensional datasets
A Shukla, P Deshpande, JF Naughton
VLDB 98, 488-499, 1998
4401998
Caching multidimensional queries using chunks
PM Deshpande, K Ramasamy, A Shukla, JF Naughton
Proceedings of the 1998 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1998
3251998
Storage estimation for multidimensional aggregates in the presence of hierarchies
A Shukla, P Deshpande, JF Naughton, K Ramasamy
VLDB 96, 522-531, 1996
3111996
Automatically processing dynamic business rules in a content management system
PM Deshpande, S Srinivasan
US Patent 8,140,362, 2012
1732012
OLAP over uncertain and imprecise data
D Burdick, P Deshpande, TS Jayram, R Ramakrishnan, S Vaithyanathan
VLDB 5, 970-981, 2005
1672005
Indexing and matching trajectories under inconsistent sampling rates
S Ranu, P Deepak, AD Telang, P Deshpande, S Raghavan
2015 IEEE 31st International conference on data engineering, 999-1010, 2015
1402015
OLAP over uncertain and imprecise data
D Burdick, PM Deshpande, TS Jayram, R Ramakrishnan, ...
The VLDB Journal 16 (1), 123-144, 2007
1212007
Simultaneous optimization and evaluation of multiple dimensional queries
Y Zhao, PM Deshpande, JF Naughton, A Shukla
Proceedings of the 1998 ACM SIGMOD international conference on Management of …, 1998
1141998
Using a knowledge cache for interactive discovery of association rules
B Nag, PM Deshpande, DJ DeWitt
Proceedings of the fifth ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 1999
991999
Active caching for multi-dimensional data sets in relational database management system
PM Deshpande, K Ramasamy, A Shukla, JF Naughton
US Patent 6,601,062, 2003
942003
Identifying entity mappings across data assets
PM Deshpande, DEY Atreyee, R Gupta, SK Gupta, S Joshi, ...
US Patent 10,025,846, 2018
872018
Pregnancy differentially impacts performance of latent tuberculosis diagnostics in a high-burden setting
JS Mathad, R Bhosale, V Sangar, V Mave, N Gupte, S Kanade, ...
PloS one 9 (3), e92308, 2014
762014
Materialized view selection for multi-cube data models
A Shukla, PM Deshpande, JF Naughton
Advances in Database Technology—EDBT 2000: 7th International Conference on …, 2000
652000
Grammar-based task analysis of web logs
A Amir, PM Deshpande, S Srinivasan, V Zbarsky
US Patent 7,694,311, 2010
632010
Aggregate aware caching for multi-dimensional queries
PM Deshpande, JF Naughton
International Conference on Extending Database Technology, 167-182, 2000
522000
Quantitative IFN-γ and IL-2 response associated with latent tuberculosis test discordance in HIV-infected pregnant women
JS Mathad, R Bhosale, U Balasubramanian, S Kanade, V Mave, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 193 (12), 1421-1428, 2016
502016
Efficient allocation algorithms for olap over imprecise data
D Burdick, PM Deshpande, TS Jayram, R Ramakrishnan, ...
Proceedings of the 32nd international conference on Very large data bases …, 2006
502006
Identifying root causes of failures in a deployed distributed application using historical fine grained machine state data
PM Deshpande, A Nandi, S Subramanian
US Patent 9,772,898, 2017
482017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20