Παρακολούθηση
Helen Yannakoudakis
Helen Yannakoudakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kcl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new dataset and method for automatically grading ESOL texts
H Yannakoudakis, T Briscoe, B Medlock
Proceedings of the 49th annual meeting of the association for computational …, 2011
4642011
Automatic text scoring using neural networks
D Alikaniotis, H Yannakoudakis, M Rei
Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2016
2182016
Grammatical error correction using hybrid systems and type filtering
M Felice, Z Yuan, ØE Andersen, H Yannakoudakis, E Kochmar
Proceedings of the 17th Conference on Computational Natural Language …, 2014
1132014
Compositional sequence labeling models for error detection in learner writing
M Rei, H Yannakoudakis
Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2016
782016
Author profiling for abuse detection
P Mishra, M Del Tredici, H Yannakoudakis, E Shutova
Proceedings of the 27th international conference on computational …, 2018
75*2018
Neural Automated Essay Scoring and Coherence Modeling for Adversarially Crafted Input
Y Farag, H Yannakoudakis, T Briscoe
Proceedings of NAACL-HLT 2018, 2018
702018
Modeling coherence in ESOL learner texts
H Yannakoudakis, T Briscoe
Proceedings of the Seventh Workshop on Building Educational Applications …, 2012
612012
Developing an automated writing placement system for ESL learners
H Yannakoudakis, ØE Andersen, A Geranpayeh, T Briscoe, D Nicholls
Applied Measurement in Education 31 (3), 251-267, 2018
542018
Neural sequence-labelling models for grammatical error correction
H Yannakoudakis, M Rei, ØE Andersen, Z Yuan
Proceedings of the 2017 conference on empirical methods in natural language …, 2017
522017
Neural Character-based Composition Models for Abuse Detection
P Mishra, H Yannakoudakis, E Shutova
Proceedings of the EMNLP 2018 Workshop on Abusive Language Online, 2018
512018
Abusive language detection with graph convolutional networks
P Mishra, M Del Tredici, H Yannakoudakis, E Shutova
Proceedings of the 17th Annual Conference of the North American Chapter of …, 2019
442019
Tackling online abuse: A survey of automated abuse detection methods
P Mishra, H Yannakoudakis, E Shutova
arXiv preprint arXiv:1908.06024, 2019
432019
Developing and testing a self-assessment and tutoring system
ØE Andersen, H Yannakoudakis, F Barker, T Parish
Proceedings of the eighth workshop on innovative use of NLP for building …, 2013
422013
Evaluating the performance of automated text scoring systems
H Yannakoudakis, R Cummins
Proceedings of the Tenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building …, 2015
322015
Joint Modelling of Emotion and Abusive Language Detection
S Rajamanickam, P Mishra, H Yannakoudakis, E Shutova
Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2020
272020
Auxiliary Objectives for Neural Error Detection Models
M Rei, H Yannakoudakis
Proceedings of the 12th Workshop on Innovative Use of NLP for Building …, 2017
272017
Context is Key: Grammatical Error Detection with Contextual Word Representations
S Bell, H Yannakoudakis, M Rei
Proceedings of the 14th ACL Workshop on Innovative Use of Natural Language …, 2019
192019
Automated assessment of English-learner writing
H Yannakoudakis
University of Cambridge, Computer Laboratory, 2013
192013
Learning to Learn to Disambiguate: Meta-Learning for Few-Shot Word Sense Disambiguation
N Holla, P Mishra, H Yannakoudakis, E Shutova
Findings of ACL: Empirical Methods in Natural Language Processing 2020, 2020
172020
Multi-Task Learning for Coherence Modeling
Y Farag, H Yannakoudakis
Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2019
172019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20