Παρακολούθηση
Constantinos Neochoritis
Constantinos Neochoritis
Department of Chemistry, University of Crete (UoC)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tetrazoles via multicomponent reactions
CG Neochoritis, T Zhao, A Dömling
Chemical reviews 119 (3), 1970-2042, 2019
4342019
One-pot microwave assisted synthesis under green chemistry conditions, antioxidant screening, and cytotoxicity assessments of benzimidazole Schiff bases and pyrimido [1, 2-a …
CG Neochoritis, T Zarganes-Tzitzikas, CA Tsoleridis, ...
European journal of medicinal chemistry 46 (1), 297-306, 2011
1192011
How to design a successful p53–MDM2/X interaction inhibitor: A thorough overview based on crystal structures
N Estrada‐Ortiz, CG Neochoritis, A Dömling
ChemMedChem 11 (8), 757-772, 2016
922016
Efficient isocyanide-less isocyanide-based multicomponent reactions
CG Neochoritis, S Stotani, B Mishra, A Domling
Organic letters 17 (8), 2002-2005, 2015
872015
1, 5-Benzoxazepines vs 1, 5-benzodiazepines. One-pot microwave-assisted synthesis and evaluation for antioxidant activity and lipid peroxidation inhibition
CG Neochoritis, CA Tsoleridis, J Stephanidou-Stephanatou, ...
Journal of medicinal chemistry 53 (23), 8409-8420, 2010
802010
Versatile multicomponent reaction macrocycle synthesis using α-isocyano-ω-carboxylic acids
GP Liao, EMM Abdelraheem, CG Neochoritis, K Kurpiewska, ...
Organic letters 17 (20), 4980-4983, 2015
632015
Dimethyl acetylenedicarboxylate: A versatile tool in organic synthesis
CG Neochoritis, T Zarganes-Tzitzikas, J Stephanidou-Stephanatou
Synthesis, 537-585, 2014
622014
Repurposing the HCV NS3–4A protease drug boceprevir as COVID-19 therapeutics
R Oerlemans, AJ Ruiz-Moreno, Y Cong, ND Kumar, ...
RSC medicinal chemistry 12 (3), 370-379, 2021
582021
Atorvastatin (lipitor) by MCR
T Zarganes-Tzitzikas, CG Neochoritis, A Dömling
ACS medicinal chemistry letters 10 (3), 389-392, 2019
562019
TEAD–YAP Interaction Inhibitors and MDM2 Binders from DNA‐Encoded Indole‐Focused Ugi Peptidomimetics
VBK Kunig, M Potowski, M Akbarzadeh, M Klika Škopić, ...
Angewandte Chemie 132 (46), 20518-20522, 2020
522020
Rational Development of a Potent 15-Lipoxygenase-1 Inhibitor with in Vitro and ex Vivo Anti-inflammatory Properties
N Eleftheriadis, CG Neochoritis, NGJ Leus, PE van der Wouden, ...
Journal of medicinal chemistry 58 (19), 7850-7862, 2015
522015
Rational design and synthesis of 1, 5-disubstituted tetrazoles as potent inhibitors of the MDM2-p53 interaction
E Surmiak, CG Neochoritis, B Musielak, A Twarda-Clapa, K Kurpiewska, ...
European Journal of Medicinal Chemistry 126, 384-407, 2017
502017
Leuckart–Wallach route toward isocyanides and some applications
CG Neochoritis, T Zarganes-Tzitzikas, S Stotani, A Dömling, ...
ACS combinatorial science 17 (9), 493-499, 2015
462015
Artificial macrocycles as potent p53–MDM2 inhibitors
N Estrada-Ortiz, CG Neochoritis, A Twarda-Clapa, B Musielak, TA Holak, ...
ACS Medicinal Chemistry Letters 8 (10), 1025-1030, 2017
442017
2, 3′-Bis (1′ H-indole) heterocycles: New p53/MDM2/MDMX antagonists
CG Neochoritis, K Wang, N Estrada-Ortiz, E Herdtweck, K Kubica, ...
Bioorganic & medicinal chemistry letters 25 (24), 5661-5666, 2015
412015
Multicomponent Reactions:“Kinderleicht”
CG Neochoritis, T Zarganes-Tzitzikas, K Katsampoxaki-Hodgetts, ...
Journal of chemical education 97 (10), 3739-3745, 2020
372020
One-pot microwave assisted synthesis of new 2-alkoxycarbonylmethylene-4-oxo-1, 5-benzo-, naphtho-, and pyridodiazepines and assessment of their cytogenetic activity
N Eleftheriadis, CG Neochoritis, CA Tsoleridis, ...
European journal of medicinal chemistry 67, 302-309, 2013
362013
Design of a novel thiophene inhibitor of 15-lipoxygenase-1 with both anti-inflammatory and neuroprotective properties
N Eleftheriadis, H Poelman, NGJ Leus, B Honrath, CG Neochoritis, ...
European journal of medicinal chemistry 122, 786-801, 2016
342016
Multicomponent peptide stapling as a diversity‐driven tool for the development of inhibitors of protein–protein interactions
MG Ricardo, AM Ali, J Plewka, E Surmiak, B Labuzek, CG Neochoritis, ...
Angewandte Chemie International Edition 59 (13), 5235-5241, 2020
322020
Rapid approach to complex boronic acids
CG Neochoritis, S Shaabani, M Ahmadianmoghaddam, ...
Science Advances 5 (7), eaaw4607, 2019
322019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20