Παρακολούθηση
Petr Gronat
Petr Gronat
PhD, Czech Technical University in Prague, INRIA Paris, ENS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NetVLAD: CNN architecture for weakly supervised place recognition
R Arandjelovic, P Gronat, A Torii, T Pajdla, J Sivic
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
31432016
Learning and Calibrating Per-Location Classifiers for Visual Place Recognition
P Gronat, S Josef, G Obozinski, T Pajdla
International Journal for Computer Vision 118 (3), 319-336, 2016
1432016
Learning and Calibrating Per-Location Classifiers for Visual Place Recognition
P Gronát, J Sivic, G Obozinski, T Pajdla
International Journal of Computer Vision 118 (ISSN 0920-5691), 319-336, 2016
1432016
Building streetview datasets for place recognition and city reconstruction
P Gronát, M Havlena, J Sivic, T Pajdla
Research Reports of CMP, Czech Technical University in Prague, 2011
202011
Maxnet: Neural network architecture for continuous detection of malicious activity
P Gronát, JA Aldana-Iuit, M Bálek
2019 IEEE Security and Privacy Workshops (SPW), 28-35, 2019
102019
Neural network detection of malicious activity
P Gronát
US Patent App. 16/389,710, 2019
42019
Influence of Geometrical Properties and Stiffness of Foundation on Stress Behavior of Supported Plate and its Application in Sensor Parts
P GRONÁT, CF CHEN
International Electron Devices and Materials Symposia, 2008
22008
Machine learning-based generation of similar domain names
P Gronát, P Kaderábek, J Sanojca
US Patent 11,586,881, 2023
12023
Gaussian autoencoder detection of network flow anomalies
P Gronát
US Patent 11,297,096, 2022
2022
Using a machine learning model in quantized steps for malware detection
P Gronat, R Gupta, F Havlicek, M Wojcik
US Patent 10,984,105, 2021
2021
Place Recognition by Per-Location Classifiers - Ph.D. Thesis
P Gronát
2017
Learning and Calibrating Per Location Classifiers for Visual Place Recognition (Open Access)
P Gronat, G Obozinski, J Sivic, T Pajdla, INRIA Le Chesnay France
2013
Learning local distance functions for place recognition
P Gronat, J Sivic, T Pajdla
Proceedings of the 17th Computer Vision Winter Workshop, 2012
2012
Cylindrical Bending of a Plate on an Elastic Foundation
P Gronat
Beams and Frames On Elastic Foundation 3, C376-C393, 2011
2011
High-Quality Vector Field and Direct Vorticity Estimation Using the Affine Correlation Method
P Gronát
2010
Plate Deflection on an Elastic Foundation and Design of 3D Computer Vision Software
P Gronat
2009
Flexural rigidity and persistence length of neuronal processes as a novel characteristic for describing neuropathological phenotypes.
Tarasov, AS, CN Wang, CP Shen, JM Chang, P Gronat, PC Lizana, ...
International Workshop on Nonlinear Dynamics in Biological Systems and Soft …, 2009
2009
Vasek Hlavac
P Tomas, AAG Tým, P Gronát
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18