Konstantinos Papapavlou
Konstantinos Papapavlou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα courrier.uqam.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dating shear zones with plastically deformed titanite: New insights into the orogenic evolution of the Sudbury impact structure (Ontario, Canada)
K Papapavlou, JR Darling, CD Storey, PC Lightfoot, DE Moser, S Lasalle
Precambrian Research 291, 220-235, 2017
202017
U–Pb isotopic dating of titanite microstructures: potential implications for the chronology and identification of large impact structures
K Papapavlou, J Darling, Moser, I D, Barker, EIMF, L White, P Lightfoot, ...
Contributions to Mineralogy and Petrology 173 (82), 2018
162018
Using incremental elongation and shearing to unravel the kinematics of a complex transpressional zone
P Xypolias, N Gerogiannis, V Chatzaras, K Papapavlou, SC Kruckenberg, ...
Journal of Structural Geology 115, 64-81, 2018
112018
Deformation within the Cycladic subduction–exhumation channel: new insights from the enigmatic Makrotantalo nappe (Andros, Aegean)
N Gerogiannis, P Xypolias, V Chatzaras, E Aravadinou, K Papapavlou
International Journal of Earth Sciences 108 (3), 817-843, 2019
92019
Polyorogenic reworking of ore‐controlling shear zones at the South Range of the Sudbury impact structure: A telltale story from in situ U–Pb titanite geochronology
K Papapavlou, JR Darling, PC Lightfoot, S Lasalle, L Gibson, CD Storey, ...
Terra Nova 30 (3), 254-261, 2018
72018
Tectonic significance of a supra-ophiolitic sedimentary cover succession, Unst, Shetland, Scottish Caledonides: insights from the U-Pb-Hf detrital zircon record
K Papapavlou, RA Strachan, C Storey, D Bullen
Journal of the Geological Society of London, 2021
12021
U-Pb geochronology report; Grenville 2019-2020
K Papapavlou
MERN, 0
1
Zircon U–Pb–Hf snapshots on the crustal evolution of the Serbo-Macedonian massif: new insights from Ammouliani island (Northern Greece)
K Papapavlou
Geological Magazine, 2021
2021
Zircon petrochronology of ferroan metaplutonic rocks associated with the Lac-Saint-Jean anorthositic suite (Central Grenville Province, QC, CA): tectonic and petrogenetic …
K Papapavlou, A Moukhsil, A Poirier
GSA 2020, Montreal, QC, CA, 2020
2020
The accretionary growth and reworking of southeastern Laurentia through the U-Pb-Hf detrital zircon record: Insights from the Lac-Saint-Jean region (Central Grenville Province …
K Papapavlou, A Moukhsil, A Poirier
GSA 2020, Montreal, QC, CA, 2020
2020
Fabric-forming amphiboles in the Cycladic Blueschists and their tectonic implications
P : Xypolias, N Gerogiannis, E Aravadinou, K Papapavlou, V Chatzaras
GEOMUNSTER 2019, 2019
2019
Zircon petrochronology of metaplutonic suites in Western Grenville Province
K Papapavlou, A Moukhsil, A Poirier
Goldschmidt 2019, 2019
2019
The U-Pb-Hf detrital zircon record of a Montauban-type quartzite : implications for the accretionary evolution of the Western Grenville Province
K Papapavlou, A Moukhsil, A Poirier, J Davies
GAC-MAC-IAH 2019, 2019
2019
Exhumation-related deformation of the Cycladic Blueschist Nappe (Aegean region)
P Xypolias, V Chatzaras, N Gerogiannis, D Spanos, E Aravadinou, ...
Emilie Argand conference (EGU Series), 2017
2017
Petrochronology and mineral chemistry of mid-crustal shear zones: new tools for tectonics and mineral exploration
K Papapavlou
University of Portsmouth, 2017
2017
Titanite petrochronology of ore-controlling shear zones : Insights from the Sudbury mining camp (Sudbury,ON)
K Papapavlou, JR Darling, CD Storey, PC Lightfoot, DE Moser, S Lasalle
Tectonic Studies Group Annual meeting, 2016
2016
Direct dating of shear zone operation and sulphide mineralisation using titanite
K Papapavlou, JR Darling, C Storey, D Moser, PC Lightfoot, S Lasalle, ...
Goldschmidt 2016, 2016
2016
Transpressional shearing during exhumation of high-pressure rocks: A case study from the metamorphic complex of Andros (Atticocycladic massif, Greece)
K Papapavlou, P Xypolias, V Chatzaras, I Iliopoulos
Metamorphic Studies Group annual meeting, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18