Παρακολούθηση
Yuchen Liu
Yuchen Liu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A lightweight authentication scheme based on self‐updating strategy for space information network
Y Liu, A Zhang, S Li, J Tang, J Li
International Journal of Satellite Communications and Networking 35 (3), 231-248, 2017
212017
Analysis and design of an authentication protocol for space information network
W Zhao, A Zhang, J Li, X Wu, Y Liu
MILCOM 2016-2016 IEEE Military Communications Conference, 43-48, 2016
182016
Blockage avoidance in relay paths for roadside mmwave backhaul networks
Y Liu, Q Hu, DM Blough
2018 IEEE 29th annual international symposium on personal, indoor and mobile …, 2018
172018
Analysis of Blockage Effects on Roadside Relay-assisted mmWave Backhaul Networks
Y Liu, DM Blough
Communications (ICC), 2019 IEEE International Conference on, 2019
152019
Optimal Access Point Placement in multi-AP mmWave WLANs
Y Liu, Y Jian, R Sivakumar, DM Blough
ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of …, 2019
132019
An anonymous distributed key management system based on CL-PKC for space information network
Y Liu, A Zhang, J Li, J Wu
2016 IEEE international conference on communications (ICC), 1-7, 2016
132016
Spun-related effects on optical properties of spun silica optical fibers
J Wen, W Liu, Y Huang, Y Liu, Y Luo, GD Peng, F Pang, Z Chen, T Wang
Journal of Lightwave Technology 33 (12), 2674-2678, 2015
112015
A Quantitative Exploration of Access Point Mobility for mmWave WiFi Networks
Y Jian, Y Liu, SK Venkateswaran, DM Blough, R Sivakumar
Communications (ICC), 2020 IEEE International Conference on, 2020
92020
Joint Link-level and Network-level Reconfiguration for mmWave Backhaul Survivability in Urban Environments
Y Liu, Q Hu, DM Blough
ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of …, 2019
82019
End-to-end Simulation of mmWave Out-of-band Backhaul Networks in ns-3
Q Hu, Y Liu, Y Yan, DM Blough
Workshop on Next-Generation Wireless with ns-3, 2019
82019
WiMove: Toward infrastructure mobility in mmWave WiFi
Y Jian, M Agarwal, SK Venkateswaran, Y Liu, DM Blough, R Sivakumar
Proceedings of the 18th ACM Symposium on Mobility Management and Wireless …, 2020
72020
On the potential benefits of mobile access points in mmwave wireless lans
Y Liu, Y Jian, R Sivakumar, DM Blough
2020 IEEE International Symposium on Local and Metropolitan Area Networks …, 2020
62020
Poster: Hawkeye-predictive positioning of a ceiling-mounted mobile ap in mmwave wlans for maximizing line-of-sight
Y Jian, M Agarwal, Y Liu, DM Blough, R Sivakumar
The 25th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking, 1-3, 2019
62019
Joint link-level and network-level reconfiguration for urban mmWave wireless backhaul networks
Y Liu, Q Hu, DM Blough
Computer Communications 164, 215-228, 2020
52020
Maximizing Coverage for mmWave WLANs with Dedicated Reflectors
A Deng, Y Liu, DM Blough
Communications (ICC), 2021 IEEE International Conference on, 2021
32021
Technical Report for Blockage Type Detection Process
Y Liu, Q Hu, D Blough
Critical Networking: http://blough.ece.gatech.edu/BTDTechReport.pdf, 0
3
Algorithms for addressing line-of-sight issues in mmWave WiFi networks using access point mobility
Y Jian, CL Tai, SK Venkateswaran, M Agarwal, Y Liu, DM Blough, ...
Journal of Parallel and Distributed Computing 160, 65-78, 2022
22022
Maximizing Line-of-Sight Coverage for mmWave Wireless LANs With Multiple Access Points
Y Liu, Y Jian, R Sivakumar, DM Blough
IEEE/ACM Transactions on Networking 30 (2), 698-716, 2021
22021
A lightweight authentication and key agreement scheme for mobile satellite communication systems
X Wu, A Zhang, J Li, W Zhao, Y Liu
International Conference on Information Security and Cryptology, 187-204, 2016
22016
Towards the Maximum Traffic Demand and Throughput Supported by Relay-Assisted mmWave Backhaul Networks
Q Hu, Y Liu, Y Yan, M Liu, J Zheng, DM Blough
arXiv preprint arXiv:2202.05908, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20