Παρακολούθηση
Peter Forbrig
Peter Forbrig
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-rostock.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Objektorientierte Softwareentwicklung mit UML
P Forbrig
Carl Hanser Verlag GmbH Co KG, 2024
692024
Patterns in model-based engineering
D Sinnig, A Gaffar, D Reichart, P Forbrig, A Seffah
Computer-Aided Design of User Interfaces IV: Proceedings of the Fifth …, 2005
642005
Multi-devices “Multiple” user interfaces: development models and research opportunities
A Seffah, P Forbrig, H Javahery
Journal of Systems and Software 73 (2), 287-300, 2004
572004
Modeling patterns for task models
A Gaffar, D Sinnig, A Seffah, P Forbrig
Proceedings of the 3rd annual Conference on Task Models and Diagrams, 99-104, 2004
532004
Task models as basis for requirements engineering and software execution
D Reichart, P Forbrig, A Dittmar
Proceedings of the 3rd annual conference on Task models and diagrams, 51-58, 2004
512004
Towards generic and flexible web services for e-assessment
M Amelung, P Forbrig, D Rösner
Proceedings of the 13th annual conference on Innovation and technology in …, 2008
502008
Model-based user interface design using markup concepts
A Mueller, P Forbrig, C Cap
Interactive Systems: Design, Specification, and Verification: 8th …, 2001
502001
Linking GUI elements to tasks: supporting an evolutionary design process
A Wolff, P Forbrig, A Dittmar, D Reichart
Proceedings of the 4th international workshop on Task models and diagrams, 27-34, 2005
492005
Practical extensions for task models
D Sinnig, M Wurdel, P Forbrig, P Chalin, F Khendek
Task Models and Diagrams for User Interface Design: 6th International …, 2007
462007
CTML: Domain and Task Modeling for Collaborative Environments.
M Wurdel, D Sinnig, P Forbrig
J. Univers. Comput. Sci. 14 (19), 3188-3201, 2008
452008
Towards an integrated approach for task modeling and human behavior recognition
M Giersich, P Forbrig, G Fuchs, T Kirste, D Reichart, H Schumann
Human-Computer Interaction. Interaction Design and Usability: 12th …, 2007
442007
Multiple user interfaces: Towards a task-driven and patterns-oriented design model
A Seffah, P Forbrig
International Workshop on Design, Specification, and Verification of …, 2002
412002
PIM Tool: Support for pattern-driven and model-based UI development
F Radeke, P Forbrig, A Seffah, D Sinnig
Task Models and Diagrams for Users Interface Design: 5th International …, 2007
392007
Support for Task Modeling–A” Constructive” Exploration
A Dittmar, P Forbrig, S Heftberger, C Stary
Engineering Human Computer Interaction and Interactive Systems: Joint …, 2005
392005
Rapid task-models development using sub-models, sub-routines and generic components
P Forbrig, C Martinie, P Palanque, M Winckler, R Fahssi
Human-Centered Software Engineering: 5th IFIP WG 13.2 International …, 2014
382014
Patterns in task-based modeling of user interfaces
F Radeke, P Forbrig
Task Models and Diagrams for User Interface Design: 6th International …, 2007
382007
Lehr-und Übungsbuch Informatik
IO Kerner, P Forbrig
Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verlag, 1995
301995
Lehr-und Übungsbuch Informatik
IO Kerner, P Forbrig
Fachbuchverl. Leipzig im Carl-Hanser-Verlag, 1995
301995
A Concerted Model-driven and Pattern-based Framework for Developing User Interfaces of Interactive Ubiquitous Applications.
J Engel, C Märtin, P Forbrig
LMIS@ EICS, 35-41, 2015
282015
Continuous software engineering with special emphasis on continuous business-process modeling and human-centered design
P Forbrig
Proceedings of the 8th international conference on subject-oriented business …, 2016
272016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20