Παρακολούθηση
Filip Klubička
Filip Klubička
PhD Student, Technological University Dublin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα adaptcentre.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
{bs, hr, sr} wac-web corpora of Bosnian, Croatian and Serbian
N Ljubešić, F Klubička
Proceedings of the 9th web as corpus workshop (WaC-9), 29-35, 2014
1532014
New Inflectional Lexicons and Training Corpora for Improved Morphosyntactic Annotation of Croatian and Serbian
N Ljubešić, F Klubička, A Želko, J Ivo-Pavao
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
65*2016
Fine-grained human evaluation of neural versus phrase-based machine translation
F Klubička, A Toral, VM Sánchez-Cartagena
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 108 (1), 121, 2017
642017
Quantitative fine-grained human evaluation of machine translation systems: a case study on English to Croatian
F Klubička, A Toral, VM Sánchez-Cartagena
Machine Translation, 1-21, 2018
422018
Language related issues for machine translation between closely related South Slavic languages
M Popović, M Arcan, F Klubička
Proceedings of the Third Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties …, 2016
152016
Examining a hate speech corpus for hate speech detection and popularity prediction
F Klubička, R Fernández
Proceedings of 4REAL: Workshop on Replicability and Reproducibility of …, 2018
142018
Comparing two acquisition systems for automatically building an English—Croatian parallel corpus from multilingual websites
M Espla-Gomis, F Klubička, N Ljubešić, S Ortiz-Rojas, V Papavassiliou, ...
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
132014
Crawl and crowd to bring machine translation to under-resourced languages
A Toral, M Esplá-Gomis, F Klubička, N Ljubešić, V Papavassiliou, ...
Language resources and evaluation 51 (4), 1019-1051, 2017
122017
Croatian web corpus hrWaC 2.1
N Ljubešić, F Klubička
Jožef Stefan Institute, 2016
11*2016
Easily accessible language technologies for Slovene, Croatian and Serbian
N LJUBEŠIc, T Erjavec, D Fišer, T Samardzic, M Milicevic, F Klubicka, ...
Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities …, 2016
112016
Dealing with Data Sparseness in SMT with Factored Models and Morphological Expansion: a Case Study on Croatian
VM Sánchez-Cartagena, N Ljubešić, F Klubička
Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Association for …, 2016
112016
Collaborative development of a rule-based machine translator between Croatian and Serbian
F Klubička, G Ramírez‐Sánchez, N Ljubešić
Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Association for …, 2016
112016
Training corpus hr500k 1.0
N Ljubešić, Ž Agić, F Klubička, V Batanović, T Erjavec
Jožef Stefan Institute, 2018
102018
Examining a hate speech corpus for hate speech detection and popularity prediction. arXiv. org
F Klubicka, R Fernandez
101805
Croatian web corpus hrWaC 2.1
N Ljubešić, F Klubička
Jožef Stefan Institute, 2016
82016
The Serbian web corpus srWaC
N Ljubešić, F Klubička
Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2016
82016
ADAPT at SemEval-2018 Task 9: Skip-Gram Word Embeddings for Unsupervised Hypernym Discovery in Specialised Corpora
A Maldonado, F Klubička
Proceedings of The 12th International Workshop on Semantic Evaluation, 924-927, 2018
72018
Using crowdsourcing in building a morphosyntactically annotated and lemmatized silver standard corpus of Croatian
F Klubička, N Ljubešić
Ninth Language Technologies Conference, Ljubljana, Slovenia, 2014
72014
Size matters: The impact of training size in taxonomically-enriched word embeddings
A Maldonado, F Klubička, J Kelleher
Open Computer Science 9 (1), 252-267, 2019
62019
Predicting Inflectional Paradigms and Lemmata of Unknown Words for Semi-automatic Expansion of Morphological Lexicons
N Ljubešić, M Espla-Gomis, F Klubička, NM Preradović
Recent Advances in Natural Language Processing, 379, 2015
62015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20