Παρακολούθηση
WANG Rui
WANG Rui
Associate Professor, The Southern University of Science & Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sustech.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on delay-aware resource control for wireless systems—Large deviation theory, stochastic Lyapunov drift, and distributed stochastic learning
Y Cui, VKN Lau, R Wang, H Huang, S Zhang
IEEE Transactions on Information Theory 58 (3), 1677-1701, 2012
2342012
The evolution path of 4G networks: FDD or TDD?
PWC Chan, ES Lo, RR Wang, EKS Au, VKN Lau, RS Cheng, WH Mow, ...
IEEE Communications Magazine 44 (12), 42-50, 2006
2272006
Method and apparatus for handling full-duplex interference
H Cheng, S Liu, Y Du, R Wang
US Patent 8,913,528, 2014
1252014
Joint cross-layer scheduling and spectrum sensing for OFDMA cognitive radio systems
R Wang, VKN Lau, L Lv, B Chen
IEEE Transactions on Wireless Communications 8 (5), 2009
1092009
Dynamic virtual machine management via approximate markov decision process
Z Han, H Tan, G Chen, R Wang, Y Chen, FCM Lau
Computer Communications, IEEE INFOCOM 2016-The 35th Annual IEEE …, 2016
792016
Reconfigurable intelligent surface assisted mobile edge computing with heterogeneous learning tasks
S Huang, S Wang, R Wang, M Wen, K Huang
IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking 7 (2), 369-382, 2021
682021
Improving the modulation bandwidth of LED by CdSe/ZnS quantum dots for visible light communication
X Xiao, H Tang, T Zhang, W Chen, W Chen, D Wu, R Wang, K Wang
Optics express 24 (19), 21577-21586, 2016
632016
Distributive subband allocation, power and rate control for relay-assisted OFDMA cellular system with imperfect system state knowledge
Y Cui, VKN Lau, R Wang
IEEE Transactions on Wireless Communications 8 (10), 5096-5102, 2009
542009
Machine intelligence at the edge with learning centric power allocation
S Wang, YC Wu, M Xia, R Wang, HV Poor
IEEE Transactions on Wireless Communications 19 (11), 7293-7308, 2020
522020
Edge federated learning via unit-modulus over-the-air computation
S Wang, Y Hong, R Wang, Q Hao, YC Wu, DWK Ng
IEEE Transactions on Communications 70 (5), 3141-3156, 2022
402022
Opportunistic buffered decode-wait-and-forward (OBDWF) protocol for mobile wireless relay networks
R Wang, VKN Lau, H Huang
IEEE transactions on wireless communications 10 (4), 1224-1231, 2011
362011
Delay-aware two-hop cooperative relay communications via approximate MDP and stochastic learning
R Wang, VKN Lau
IEEE Transactions on Information Theory 59 (11), 7645-7670, 2013
352013
Accelerating edge intelligence via integrated sensing and communication
T Zhang, S Wang, G Li, F Liu, G Zhu, R Wang
ICC 2022-IEEE International Conference on Communications, 1586-1592, 2022
342022
Energy Efficient Dynamic Virtual Machine Management in Data Centers
FCML Z. Han, H. Tan, Rui Wang, G. Chen, Y. Li
IEEE/ACM Transactions on Networking 27 (1), 344-360, 2019
342019
Audio splicing detection and localization using environmental signature
H Zhao, Y Chen, R Wang, H Malik
Multimedia Tools and Applications 76, 13897-13927, 2017
342017
A New Metric for Measuring the Security of an Environment: The Secrecy Pressure
L Mucchi, L Ronga, X Zhou, K Huang, Y Chen, R Wang
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (5), 3416-3430, 2017
342017
Cross layer design of downlink multi-antenna ofdma systems with imperfect csit for slow fading channels
R Wang, VKN Lau
IEEE Transactions on Wireless Communications 6 (7), 2417-2421, 2007
322007
Aggregation-Induced Emission Luminogens as Color Converters for Visible-Light Communication
Y Zhang, M Jiang, T Han, X Xiao, W Chen, L Wang, KS Wong, R Wang, ...
ACS applied materials & interfaces 10 (40), 34418-34426, 2018
302018
Decentralized fair scheduling in two-hop relay-assisted cognitive OFDMA systems
R Wang, VKN Lau, Y Cui
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 5 (1), 171-181, 2010
302010
Applications of Machine Learning in Wireless Communications
HR He, D Zhiguo
252019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20