Παρακολούθηση
Giorgio Maria Di Nunzio
Giorgio Maria Di Nunzio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipd.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Web log analysis: a review of a decade of studies about information acquisition, inspection and interpretation of user interaction
M Agosti, F Crivellari, GM Di Nunzio
Data Mining and Knowledge Discovery 24 (3), 663-696, 2012
1152012
CLEF 2007: Ad Hoc Track Overview.
GM Di Nunzio, N Ferro, T Mandl, C Peters
CLEF, 13-32, 2007
732007
CLEF 2008: Ad hoc track overview
E Agirre, GMD Nunzio, N Ferro, T Mandl, C Peters
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 15-37, 2008
682008
GeoCLEF 2006: the CLEF 2006 cross-language geographic information retrieval track overview
F Gey, R Larson, M Sanderson, K Bischoff, T Mandl, C Womser-Hacker, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 852-876, 2006
662006
GeoCLEF 2008: The CLEF 2008 cross-language geographic information retrieval track overview
T Mandl, P Carvalho, GMD Nunzio, F Gey, RR Larson, D Santos, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 808-821, 2008
642008
GeoCLEF 2007: The CLEF 2007 cross-language geographic information retrieval track overview
T Mandl, F Gey, GD Nunzio, N Ferro, R Larson, M Sanderson, D Santos, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 745-772, 2007
542007
Understanding user requirements and preferences for a digital library Web portal
M Agosti, F Crivellari, GM Di Nunzio, S Gabrielli
International Journal on Digital Libraries 11 (4), 225-238, 2010
412010
DIRECT: a system for evaluating information access components of digital libraries
GMD Nunzio, N Ferro
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 483-484, 2005
392005
A new decision to take for cost-sensitive Naïve Bayes classifiers
GM Di Nunzio
Information Processing & Management 50 (5), 653-674, 2014
352014
CLEF 2005: Ad hoc track overview
GM Di Nunzio, N Ferro, GJF Jones, C Peters
CLEF, 11-36, 2005
342005
Web Log Mining: A study of user sessions
M Agosti, GM Di Nunzio
Proceedings of the 10th DELOS Thematic Workshop on Personalized Access …, 2007
292007
Using scatterplots to understand and improve probabilistic models for text categorization and retrieval
GM Di Nunzio
International Journal of Approximate Reasoning 50 (7), 945-956, 2009
282009
Scientific data of an evaluation campaign: Do we properly deal with them?
M Agosti, GMD Nunzio, N Ferro
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 11-20, 2006
282006
The importance of scientific data curation for evaluation campaigns
M Agosti, GMD Nunzio, N Ferro
International DELOS Conference, 157-166, 2007
262007
Findings of the WMT 2020 biomedical translation shared task: Basque, Italian and Russian as new additional languages
R Bawden, GM Di Nunzio, C Grozea, IJ Unanue, AJ Yepes, N Mah, ...
5th conference on machine translation, 2020
242020
Machine learning for in-region location verification in wireless networks
A Brighente, F Formaggio, GM Di Nunzio, S Tomasin
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 37 (11), 2490-2502, 2019
242019
CLEF 2009 ad hoc track overview: robust-WSD task
E Agirre, GMD Nunzio, T Mandl, A Otegi
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 36-49, 2009
242009
LogCLEF 2009: the CLEF 2009 multilingual logfile analysis track overview
T Mandl, M Agosti, GMD Nunzio, A Yeh, I Mani, C Doran, JM Schulz
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 508-517, 2009
242009
CLEF 2004: Ad hoc track overview and results analysis
M Braschler, GMD Nunzio, N Ferro, C Peters
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 10-26, 2004
232004
Experiments to evaluate probabilistic models for automatic stemmer generation and query word translation
GMD Nunzio, N Ferro, M Melucci, N Orio
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 220-235, 2003
232003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20