Παρακολούθηση
Subhadeep Banik
Subhadeep Banik
Ambizione Fellow, LASEC, EPFL Switzerland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Midori: A Block Cipher for Low Energy
S Banik, A Bogdanov, T Isobe, K Shibutani, H Hiwatari, T Akishita, ...
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2015: 21st International Conference on the …, 2015
4972015
GIFT: A Small Present: Towards Reaching the Limit of Lightweight Encryption
S Banik, SK Pandey, T Peyrin, Y Sasaki, SM Sim, Y Todo
Cryptographic Hardware and Embedded Systems–CHES 2017: 19th International …, 2017
4412017
A differential fault attack on the grain family of stream ciphers
S Banik, S Maitra, S Sarkar
Cryptographic Hardware and Embedded Systems–CHES 2012: 14th International …, 2012
982012
GIFT-COFB v1. 0
S Banik, A Chakraborti, T Iwata, K Minematsu, M Nandi, T Peyrin, ...
Submission to the NIST Lightweight Cryptography project, 2019
88*2019
Exploring energy efficiency of lightweight block ciphers
S Banik, A Bogdanov, F Regazzoni
Selected Areas in Cryptography–SAC 2015: 22nd International Conference …, 2016
872016
Differential Fault Attack against Grain family with very few faults and minimal assumptions
S Sarkar, S Banik, S Maitra
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS 64 (6), 1647-1657, 2015
672015
Atomic-AES: A Compact Implementation of the AES Encryption/Decryption Core
S Banik, A Bogdanov, F Regazzoni
Progress in Cryptology–INDOCRYPT 2016: 17th International Conference on …, 2016
522016
Related-Key Impossible-Differential Attack on Reduced-Round Skinny
R Ankele, S Banik, A Chakraborti, E List, F Mendel, SM Sim, G Wang
Applied Cryptography and Network Security: 15th International Conference …, 2017
482017
A differential fault attack on the grain family under reasonable assumptions
S Banik, S Maitra, S Sarkar
Progress in Cryptology-INDOCRYPT 2012: 13th International Conference on …, 2012
422012
Analysis of software countermeasures for whitebox encryption
S Banik, A Bogdanov, T Isobe, MB Jepsen
Cryptology ePrint Archive, 2017
412017
A Differential Fault Attack on MICKEY 2.0
S Banik, S Maitra
Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2013, 215-232, 2013
412013
A low power 1.8 V 4-bit 400-MHz flash ADC in 0.18/spl mu/digital CMOS
S Banik, D Gangopadhyay, TK Bhattacharyya
19th International Conference on VLSI Design held jointly with 5th …, 2006
362006
SUNDAE: small universal deterministic authenticated encryption for the internet of things
S Banik, A Bogdanov, A Luykx, E Tischhauser
IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 1-35, 2018
352018
Some Results on Sprout
S Banik
Progress in Cryptology--INDOCRYPT 2015: 16th International Conference on …, 2015
352015
Sundae-gift
S Banik, A Bogdanov, T Peyrin, Y Sasaki, SM Sim, E Tischhauser, Y Todo
Submission to Round 1, 157-161, 2019
31*2019
A chosen IV related key attack on Grain-128a
S Banik, S Maitra, S Sarkar, T Meltem Sönmez
Information Security and Privacy: 18th Australasian Conference, ACISP 2013 …, 2013
312013
More results on shortest linear programs
S Banik, Y Funabiki, T Isobe
Advances in Information and Computer Security: 14th International Workshop …, 2019
302019
A differential fault attack on Grain-128a using MACs
S Banik, S Maitra, S Sarkar
Security, Privacy, and Applied Cryptography Engineering: Second …, 2012
302012
WARP: Revisiting GFN for lightweight 128-bit block cipher
S Banik, Z Bao, T Isobe, H Kubo, F Liu, K Minematsu, K Sakamoto, ...
Selected Areas in Cryptography: 27th International Conference, Halifax, NS …, 2021
292021
Towards low energy stream ciphers
S Banik, V Mikhalev, F Armknecht, T Isobe, W Meier, A Bogdanov, ...
IACR Transactions on Symmetric Cryptology, 1-19, 2018
292018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20