Παρακολούθηση
Nikos Fazakis
Nikos Fazakis
University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fazakis.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine learning tools for long-term type 2 diabetes risk prediction
N Fazakis, O Kocsis, E Dritsas, S Alexiou, N Fakotakis, K Moustakas
IEEE Access 9, 103737-103757, 2021
762021
Uncertainty based under-sampling for learning naive bayes classifiers under imbalanced data sets
CK Aridas, S Karlos, VG Kanas, N Fazakis, SB Kotsiantis
IEEE Access 8, 2122-2133, 2019
532019
Self-trained LMT for semisupervised learning
N Fazakis, S Karlos, S Kotsiantis, K Sgarbas
Computational intelligence and neuroscience 2016, 10-10, 2016
412016
Iterative robust semi-supervised missing data imputation
N Fazakis, G Kostopoulos, S Kotsiantis, I Mporas
IEEE Access 8, 90555-90569, 2020
252020
A semi-supervised regression algorithm for grade prediction of students in distance learning courses
G Kostopoulos, S Kotsiantis, N Fazakis, G Koutsonikos, C Pierrakeas
International Journal on Artificial Intelligence Tools 28 (04), 1940001, 2019
252019
Long-term Cholesterol Risk Prediction using Machine Learning Techniques in ELSA Database.
N Fazakis, E Dritsas, O Kocsis, N Fakotakis, K Moustakas
IJCCI, 445-450, 2021
212021
Long-term hypertension risk prediction with ML techniques in ELSA database
E Dritsas, N Fazakis, O Kocsis, N Fakotakis, K Moustakas
Learning and Intelligent Optimization: 15th International Conference, LION …, 2021
212021
Combination of active learning and semi-supervised learning under a self-training scheme
N Fazakis, VG Kanas, CK Aridas, S Karlos, S Kotsiantis
Entropy 21 (10), 988, 2019
202019
A multi-scheme semi-supervised regression approach
N Fazakis, S Karlos, S Kotsiantis, K Sgarbas
Pattern Recognition Letters 125, 758-765, 2019
172019
Speaker identification using semi-supervised learning
N Fazakis, S Karlos, S Kotsiantis, K Sgarbas
Speech and Computer: 17th International Conference, SPECOM 2015, Athens …, 2015
132015
Optimal team pairing of elder office employees with machine learning on synthetic data
E Dritsas, N Fazakis, O Kocsis, K Moustakas, N Fakotakis
2021 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems …, 2021
112021
Locally application of naive Bayes for self-training
S Karlos, N Fazakis, AP Panagopoulou, S Kotsiantis, K Sgarbas
Evolving Systems 8, 3-18, 2017
112017
Combining active learning with self-train algorithm for classification of multimodal problems
S Karlos, VG Kanas, C Aridas, N Fazakis, S Kotsiantis
2019 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2019
102019
Self-trained rotation forest for semi-supervised learning
N Fazakis, S Karlos, S Kotsiantis, K Sgarbas
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 32 (1), 711-722, 2017
102017
Self-trained stacking model for semi-supervised learning
S Karlos, N Fazakis, S Kotsiantis, K Sgarbas
International journal on artificial intelligence tools 26 (02), 1750001, 2017
82017
Effectiveness of semi-supervised learning in bankruptcy prediction
S Karlos, S Kotsiantis, N Fazakis, K Sgarbas
2016 7th International Conference on Information, Intelligence, Systems …, 2016
82016
A semisupervised cascade classification algorithm
S Karlos, N Fazakis, S Kotsiantis, K Sgarbas
Applied Computational Intelligence and Soft Computing 2016, 4-4, 2016
82016
Self-trained extreme gradient boosting trees
N Fazakis, G Kostopoulos, S Karlos, S Kotsiantis, K Sgarbas
2019 10th international conference on information, Intelligence, Systems and …, 2019
72019
Self-train logitboost for semi-supervised learning
S Karlos, N Fazakis, S Kotsiantis, K Sgarbas
Engineering Applications of Neural Networks: 16th International Conference …, 2015
72015
Semi-supervised forecasting of fraudulent financial statements
S Karlos, N Fazakis, S Kotsiantis, K Sgarbas
Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20