Παρακολούθηση
Evagelos C. Fradelos
Evagelos C. Fradelos
Laboratory of Clinical Nursing, Department of Nursing, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessment of depression and anxiety in breast cancer patients: prevalence and associated factors
K Tsaras, IV Papathanasiou, D Mitsi, A Veneti, M Kelesi, S Zyga, ...
Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP 19 (6), 1661, 2018
4622018
Critical thinking: the development of an essential skill for nursing students
IV Papathanasiou, CF Kleisiaris, EC Fradelos, K Kakou, L Kourkouta
Acta Informatica Medica 22 (4), 283, 2014
2922014
Assessment of knowledge, attitudes, and practices towards new coronavirus (SARS-CoV-2) of health care professionals in Greece before the outbreak period
D Papagiannis, F Malli, DG Raptis, IV Papathanasiou, EC Fradelos, ...
International journal of environmental research and public health 17 (14), 4925, 2020
2912020
Health based geographic information systems (GIS) and their applications
EC Fradelos, IV Papathanasiou, D Mitsi, K Tsaras, CF Kleisiaris, ...
Acta Informatica Medica 22 (6), 402, 2014
1782014
Stress and coping strategies among nursing students: an international study
LJ Labrague, DM McEnroe-Petitte, IV Papathanasiou, OB Edet, K Tsaras, ...
Journal of Mental Health 27 (5), 402-408, 2018
1502018
Acceptability of COVID-19 vaccination among Greek health professionals
D Papagiannis, G Rachiotis, F Malli, IV Papathanasiou, O Kotsiou, ...
Vaccines 9 (3), 200, 2021
1472021
Comparing the Impact of COVID-19 on Nurses’ Turnover Intentions before and during the Pandemic in Qatar
AJ Nashwan, AA Abujaber, RC Villar, A Nazarene, MM Al-Jabry, ...
Journal of personalized medicine 11 (6), 456, 2021
1192021
Psychological distress and resilience in women diagnosed with breast cancer in Greece
EC Fradelos, IV Papathanasiou, A Veneti, A Daglas, E Christodoulou, ...
Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP 18 (9), 2545, 2017
1162017
Assessment of fatigue in end stage renal disease patients undergoing hemodialysis: prevalence and associated factors
S Zyga, V Alikari, A Sachlas, EC Fradelos, J Stathoulis, G Panoutsopoulos, ...
Medical Archives 69 (6), 376, 2015
1152015
Predicting factors of depression and anxiety in mental health nurses: A quantitative cross-sectional study
K Tsaras, IV Papathanasiou, V Vus, A Panagiotopoulou, MA Katsou, ...
Medical Archives 72 (1), 62, 2018
1042018
Burnout syndrome impacts on quality of life in nursing professionals: The contribution of perceived social support
E Fradelos, S Mpelegrinos, C Mparo, C Vassilopoulou, P Argyrou, ...
Progress in Health Sciences 4 (1), 102-109, 2014
1022014
Assessment of the relation between religiosity, mental health, and psychological resilience in breast cancer patients
EC Fradelos, D Latsou, D Mitsi, K Tsaras, D Lekka, M Lavdaniti, ...
Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia 22 (3), 172-177, 2018
972018
Motivation, leadership, empowerment and confidence: Their relation with nurses’ burnout
IV Papathanasiou, EC Fradelos, CF Kleisiaris, K Tsaras, MA Kalota, ...
Materia socio-medica 26 (6), 405, 2014
922014
A cross‐country comparative study on stress and quality of life in nursing students
LJ Labrague, DM McEnroe‐Petitte, IV Papathanasiou, OB Edet, K Tsaras, ...
Perspectives in psychiatric care 54 (4), 469-476, 2018
852018
The impact of education on knowledge, adherence and quality of life among patients on haemodialysis
V Alikari, M Tsironi, V Matziou, F Tzavella, J Stathoulis, F Babatsikou, ...
Quality of Life Research 28, 73-83, 2019
822019
A European review on critical thinking educational practices in higher education institutions
D Dumitru, D Bigu, J Elen, A Ahern, C McNally, JJ O'Sullivan
UTAD, 2018
642018
Integrating chronic kidney disease patient’s spirituality in their care: health benefits and research perspectives
EC Fradelos, F Tzavella, E Koukia, IV Papathanasiou, V Alikari, ...
Materia socio-medica 27 (5), 354, 2015
622015
Assessing factors that affect coping strategies among nursing personnel
S Zyga, S Mitrousi, V Alikari, A Sachlas, J Stathoulis, E Fradelos, ...
Materia socio-medica 28 (2), 146, 2016
562016
A cross-sectional study for the impact of coping strategies on mental health disorders among psychiatric nurses
K Tsaras, A Daglas, D Mitsi, IV Papathanasiou, F Tzavella, S Zyga, ...
Health psychology research 6 (1), 2018
532018
Assessment of burn-out and quality of life in nursing professionals: the contribution of perceived social support
E Fradelos, G Tzitzikos, V Giannouli, P Argyrou, C Vassilopoulou, ...
Health psychology research 2 (1), 2014
502014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20