Παρακολούθηση
Henning Prommer
Henning Prommer
University of Western Australia, Ekion Pty Ltd
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MODFLOW/MT3DMS‐based reactive multicomponent transport modeling
H Prommer, DA Barry, C Zheng
Groundwater 41 (2), 247-257, 2003
3842003
Analytical approximations for real values of the Lambert W-function
DA Barry, JY Parlange, L Li, H Prommer, CJ Cunningham, F Stagnitti
Mathematics and Computers in Simulation 53 (1-2), 95-103, 2000
2822000
Modelling the fate of oxidisable organic contaminants in groundwater
DA Barry, H Prommer, CT Miller, P Engesgaard, A Brun, C Zheng
Advances in Water Resources 25 (8-12), 945-983, 2002
2352002
Tide‐induced recirculation across the aquifer‐ocean interface
C Robinson, L Li, H Prommer
Water Resources Research 43 (7), 2007
1982007
Identification of temperature-dependent water quality changes during a deep well injection experiment in a pyritic aquifer
H Prommer, PJ Stuyfzand
Environmental Science & Technology 39 (7), 2200-2209, 2005
1792005
Modeling seasonal redox dynamics and the corresponding fate of the pharmaceutical residue phenazone during artificial recharge of groundwater
J Greskowiak, H Prommer, G Massmann, G Nützmann
Environmental science & technology 40 (21), 6615-6621, 2006
1682006
Colloid release and clogging in porous media: Effects of solution ionic strength and flow velocity
S Torkzaban, SA Bradford, JL Vanderzalm, BM Patterson, B Harris, ...
Journal of contaminant hydrology 181, 161-171, 2015
1592015
Three-dimensional model for multi-component reactive transport with variable density groundwater flow
X Mao, H Prommer, DA Barry, CD Langevin, B Panteleit, L Li
Environmental Modelling & Software 21 (5), 615-628, 2006
1562006
The impact of variably saturated conditions on hydrogeochemical changes during artificial recharge of groundwater
J Greskowiak, H Prommer, G Massmann, CD Johnston, G Nützmann, ...
Applied Geochemistry 20 (7), 1409-1426, 2005
1522005
Modelling of physical and reactive processes during biodegradation of a hydrocarbon plume under transient groundwater flow conditions
H Prommer, DA Barry, GB Davis
Journal of Contaminant Hydrology 59 (1-2), 113-131, 2002
1422002
Geochemical evolution of groundwater in carbonate aquifers in Taiyuan, northern China
R Ma, Y Wang, Z Sun, C Zheng, T Ma, H Prommer
Applied Geochemistry 26 (5), 884-897, 2011
1322011
Contribution of anaerobic microbial activity to natural attenuation of benzene in groundwater
SJ Johnson, KJ Woolhouse, H Prommer, DA Barry, N Christofi
Engineering Geology 70 (3-4), 343-349, 2003
1142003
Biogeochemical and isotopic gradients in a BTEX/PAH contaminant plume: Model-based interpretation of a high-resolution field data set
H Prommer, B Anneser, M Rolle, F Einsiedl, C Griebler
Environmental science & technology 43 (21), 8206-8212, 2009
1052009
Effects of hydrodynamic dispersion on plume lengths for instantaneous bimolecular reactions
PAS Ham, RJ Schotting, H Prommer, GB Davis
Advances in water resources 27 (8), 803-813, 2004
1022004
The river–groundwater interface as a hotspot for arsenic release
I Wallis, H Prommer, M Berg, AJ Siade, J Sun, R Kipfer
Nature Geoscience 13 (4), 288-295, 2020
1012020
Beyond the Rayleigh equation: reactive transport modeling of isotope fractionation effects to improve quantification of biodegradation
BMV Breukelen, H Prommer
Environmental science & technology 42 (7), 2457-2463, 2008
1002008
Fringe-controlled natural attenuation of phenoxy acids in a landfill plume: integration of field-scale processes by reactive transport modeling
H Prommer, N Tuxen, PL Bjerg
Environmental science & technology 40 (15), 4732-4738, 2006
1002006
Identifying and quantifying the intermediate processes during nitrate-dependent iron (II) oxidation
J Jamieson, H Prommer, AH Kaksonen, J Sun, AJ Siade, A Yusov, ...
Environmental science & technology 52 (10), 5771-5781, 2018
982018
Elucidating temperature effects on seasonal variations of biogeochemical turnover rates during riverbank filtration
L Sharma, J Greskowiak, C Ray, P Eckert, H Prommer
Journal of Hydrology 428, 104-115, 2012
962012
Process-based reactive transport model to quantify arsenic mobility during aquifer storage and recovery of potable water
I Wallis, H Prommer, T Pichler, V Post, S B. Norton, MD Annable, ...
Environmental science & technology 45 (16), 6924-6931, 2011
942011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20