Παρακολούθηση
Mihai Dogariu
Mihai Dogariu
PhD at University "Politehnica" of Bucharest
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aimultimedialab.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the ImageCLEF 2021: Multimedia retrieval in medical, nature, internet and social media applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, M Sarrouti, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2021
392021
Overview of the ImageCLEF 2022: Multimedia retrieval in medical, social media and nature applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, J Rückert, AB Abacha, AGS de Herrera, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2022
222022
Overview of the ImageCLEF 2020: multimedia retrieval in medical, lifelogging, nature, and internet applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, V Datla, SA Hasan, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2020
222020
Overview of ImageCLEFdrawnUI 2020: the detection and recognition of hand drawn website UIs task
D Fichou, R Berari, P Brie, M Dogariu, LD Stefan, MG Constantin, ...
CLEF2020 Working Notes. CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS. org< http://ceur …, 2020
102020
A Textual Filtering of HOG-Based Hierarchical Clustering of Lifelog Data.
M Dogariu, B Ionescu
CLEF (Working Notes), 2017
92017
Detection of epileptic seizures using unsupervised learning techniques for feature extraction
AM Tăuţan, M Dogariu, B Ionescu
2019 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2019
82019
Multimedia Lab@ ImageCLEF 2019 Lifelog Moment Retrieval Task.
M Dogariu, B Ionescu
CLEF (Working Notes) 2380, 2019
72019
ImageCLEF 2020: multimedia retrieval in lifelogging, medical, nature, and internet applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, DT Dang-Nguyen, L Zhou, L Piras, ...
European Conference on Information Retrieval, 533-541, 2020
42020
Overview of ImageCLEFfusion 2022 task-ensembling methods for media interestingness prediction and result diversification
LD Ştefan, MG Constantin, M Dogariu, B Ionescu
CLEF2022 Working Notes, CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS. org, Bologna, Italy, 2022
32022
Towards Realistic Financial Time Series Generation via Generative Adversarial Learning
M Dogariu, LD Ştefan, BA Boteanu, C Lamba, B Ionescu
2021 29th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1341-1345, 2021
32021
The 2021 ImageCLEF Benchmark: Multimedia Retrieval in Medical, Nature, Internet and Social Media Applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, D Demner-Fushman, ...
European Conference on Information Retrieval, 616-623, 2021
32021
Deep learning-based person search with visual attention embedding
LD Ştefan, Ş Abdulamit, M Dogariu, MG Constantin, B Ionescu
2020 13th International Conference on Communications (COMM), 303-308, 2020
32020
Speech database acquisition for assisted living environment applications
M Dogariu, H Cucu, A Buzo, D Burileanu, O Fratu
2015 International Conference on Speech Technology and Human-Computer …, 2015
32015
Generation of Realistic Synthetic Financial Time-Series
M DOGARIU, LD ŞTEFAN, BA BOTEANU, C LAMBA, B KIM, B IONESCU
22022
Human-Object Interaction: Application to Abandoned Luggage Detection in Video Surveillance Scenarios
M Dogariu, LD Stefan, MG Constantin, B Ionescu
2020 13th International Conference on Communications (COMM), 157-160, 2020
22020
Ai multimedia lab at imagecleffusion 2022: Deepfusion methods for ensembling in diverse scenarios
MG Constantin, LD Ştefan, M Dogariu, B Ionescu
CLEF2022 Working Notes, CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS. org, Bologna, Italy, 2022
12022
Speech applications in the eWALL project
M Dogariu, H Cucu, A Buzo, D Burileanu, O Fratu
2015 International Conference on Speech Technology and Human-Computer …, 2015
12015
ImageCLEF 2022: Multimedia Retrieval in Medical, Nature, Fusion, and Internet Applications
AG Herrera, B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, CM Friedrich, ...
European Conference on Information Retrieval, 382-389, 2022
2022
Overview of the 2021 ImageCLEFdrawnUI Task: Detection and Recognition of Hand Drawn and Digital Website UIs.
R Berari, A Tauteanu, D Fichou, P Brie, M Dogariu, LD Stefan, ...
CLEF (Working Notes), 1121-1132, 2021
2021
Multimedia Lab@ ImageCLEF 2018 Lifelog Moment Retrieval Task.
M Dogariu, B Ionescu
CLEF (Working Notes) 2125, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20