Παρακολούθηση
Andreas Walch
Andreas Walch
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vrvis.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lightguider: Guiding interactive lighting design using suggestions, provenance, and quality visualization
A Walch, M Schwärzler, C Luksch, E Eisemann, T Gschwandtner
IEEE transactions on visualization and computer graphics 26 (1), 569-578, 2019
52019
Incorr: interactive data-driven correlation panels for digital outcrop analysis
T Ortner, A Walch, R Nowak, R Barnes, T Höllt, ME Gröller
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 27 (2), 755-764, 2020
22020
Lens flare prediction based on measurements with real-time visualization
A Walch, C Luksch, A Szabo, H Steinlechner, G Haaser, M Schwärzler, ...
The Visual Computer 34 (9), 1155-1164, 2018
22018
An Automated Verification Workflow for Planned Lighting Setups using BIM
A Walch, K Krösl, C Luksch, D Pichler, T Pipp, M Schwärzler
REAL CORP 2018, Proceedings, 55-65, 2018
22018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4