Παρακολούθηση
Craig R. Fox
Craig R. Fox
Professor of Management, Psychology & Medicine, UCLA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα anderson.ucla.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The neural basis of loss aversion in decision-making under risk
SM Tom, CR Fox, C Trepel, RA Poldrack
Science 315 (5811), 515-518, 2007
20082007
Prospect theory on the brain? Toward a cognitive neuroscience of decision under risk
C Trepel, CR Fox, RA Poldrack
Cognitive brain research 23 (1), 34-50, 2005
19322005
Ambiguity aversion and comparative ignorance
CR Fox, A Tversky
The quarterly journal of economics 110 (3), 585-603, 1995
15181995
Weighing risk and uncertainty.
A Tversky, CR Fox
Psychological review 102 (2), 269, 1995
13601995
Beyond nudges: Tools of a choice architecture
EJ Johnson, SB Shu, BGC Dellaert, C Fox, DG Goldstein, G Häubl, ...
Marketing letters 23 (2), 487-504, 2012
9042012
Behavioral strategy
TC Powell, D Lovallo, CR Fox
Strategic Management Journal 32 (13), 1369-1386, 2011
8562011
Effect of behavioral interventions on inappropriate antibiotic prescribing among primary care practices: a randomized clinical trial
D Meeker, JA Linder, CR Fox, MW Friedberg, SD Persell, NJ Goldstein, ...
Jama 315 (6), 562-570, 2016
7202016
A belief-based account of decision under uncertainty
CR Fox, A Tversky
Management science 44 (7), 879-895, 1998
4831998
Political extremism is supported by an illusion of understanding
PM Fernbach, T Rogers, CR Fox, SA Sloman
Psychological science 24 (6), 939-946, 2013
4472013
Mind the gap: bridging economic and naturalistic risk-taking with cognitive neuroscience
T Schonberg, CR Fox, RA Poldrack
Trends in cognitive sciences 15 (1), 11-19, 2011
3422011
Ambiguity aversion, comparative ignorance, and decision context
CR Fox, M Weber
Organizational behavior and human decision processes 88 (1), 476-498, 2002
3292002
Subjective knowledge in consumer financial decisions
L Hadar, S Sood, CR Fox
Journal of Marketing Research 50 (3), 303-316, 2013
3232013
Nudging guideline-concordant antibiotic prescribing: a randomized clinical trial
D Meeker, TK Knight, MW Friedberg, JA Linder, NJ Goldstein, CR Fox, ...
JAMA internal medicine 174 (3), 425-431, 2014
3222014
Prospect theory and the brain
CR Fox, RA Poldrack
Neuroeconomics, 145-173, 2009
2612009
" Decisions from experience"= sampling error+ prospect theory
CR Fox, L Hadar
260*2006
Options traders exhibit subadditive decision weights
CR Fox, BA Rogers, A Tversky
Journal of Risk and uncertainty 13 (1), 5-17, 1996
2371996
Time of day and the decision to prescribe antibiotics
JA Linder, JN Doctor, MW Friedberg, HR Nieva, C Birks, D Meeker, ...
JAMA internal medicine 174 (12), 2029-2031, 2014
2192014
Partition priming in judgment under uncertainty
CR Fox, Y Rottenstreich
Psychological Science 14 (3), 195-200, 2003
2192003
Subjective probability assessment in decision analysis: Partition dependence and bias toward the ignorance prior
CR Fox, RT Clemen
Management Science 51 (9), 1417-1432, 2005
2172005
How subjective grouping of options influences choice and allocation: diversification bias and the phenomenon of partition dependence.
CR Fox, RK Ratner, DS Lieb
Journal of Experimental Psychology: General 134 (4), 538, 2005
2042005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20