Παρακολούθηση
StohrJoachim
StohrJoachim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα slac.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NEXAFS Spectroscopy
J Stöhr
Springer Series in Surface Science 25, 1992
6021*1992
Magnetism: From Fundamentals to Nanoscale Dynamics
J Stöhr, HC Siegmann
Springer Series in Solid-State Sciences 152, 2006
1763*2006
Lensless imaging of magnetic nanostructures by X-ray spectro-holography
S Eisebitt, J Lüning, WF Schlotter, M Lörgen, O Hellwig, W Eberhardt, ...
Nature 432 (7019), 885-888, 2004
8282004
Exploring the microscopic origin of magnetic anisotropies with X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) spectroscopy
J Stöhr
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 200 (1-3), 470-497, 1999
7891999
Vortex core-driven magnetization dynamics
SB Choe, Y Acremann, A Scholl, A Bauer, A Doran, J Stöhr, ...
Science 304 (5669), 420-422, 2004
7822004
Chemical effects at metal/oxide interfaces studied by x-ray-absorption spectroscopy
TJ Regan, H Ohldag, C Stamm, F Nolting, J Lüning, J Stöhr, RL White
Physical Review B 64 (21), 214422, 2001
7202001
Correlation between exchange bias and pinned interfacial spins
H Ohldag, A Scholl, F Nolting, E Arenholz, S Maat, AT Young, M Carey, ...
Physical review letters 91 (1), 017203, 2003
7022003
Electron-yield saturation effects in L-edge x-ray magnetic circular dichroism spectra of Fe, Co, and Ni
R Nakajima, J Stöhr, YU Idzerda
Physical Review B 59 (9), 6421, 1999
6751999
Element-specific magnetic microscopy with circularly polarized X-rays
J Stöhr, Y Wu, BD Hermsmeier, MG Samant, GR Harp, S Koranda, ...
Science 259 (5095), 658-661, 1993
6711993
Direct observation of the alignment of ferromagnetic spins by antiferromagnetic spins
F Nolting, A Scholl, J Stöhr, JW Seo, J Fompeyrine, H Siegwart, ...
Nature 405 (6788), 767-769, 2000
5872000
Determination of spin-and orbital-moment anisotropies in transition metals by angle-dependent X-ray magnetic circular dichroism
J Stöhr, H König
Physical review letters 75 (20), 3748, 1995
5451995
Determination of molecular orientations on surfaces from the angular dependence of near-edge x-ray-absorption fine-structure spectra
J Stöhr, DA Outka
Physical Review B 36 (15), 7891, 1987
5141987
Atomic-beam alignment of inorganic materials for liquid-crystal displays
P Chaudhari, J Lacey, J Doyle, E Galligan, SCA Lien, A Callegari, ...
Nature 411 (6833), 56-59, 2001
5082001
Microscopic origin of magnetic anisotropy in Au/Co/Au probed with x-ray magnetic circular dichroism
D Weller, J Stöhr, R Nakajima, A Carl, MG Samant, C Chappert, R Mégy, ...
Physical Review Letters 75 (20), 3752, 1995
4921995
First experimental results from IBM/TENN/TULANE/LLNL/LBL undulator beamline at the advanced light source
JJ Jia, TA Callcott, J Yurkas, AW Ellis, FJ Himpsel, MG Samant, J Stöhr, ...
Review of Scientific Instruments 66 (2), 1394-1397, 1995
4771995
Extended X-ray—absorption fine structure of small Cu and Ni clusters: binding-energy and bond-length changes with cluster size
G Apai, JF Hamilton, J Stöhr, A Thompson
Physical Review Letters 43 (2), 165, 1979
4681979
Absorption-edge resonances, core-hole screening, and orientation of chemisorbed molecules: CO, NO, and N 2 on Ni (100)
J Stöhr, R Jaeger
Physical Review B 26 (8), 4111, 1982
4481982
Resonances in the K shell excitation spectra of benzene and pyridine: Gas phase, solid, and chemisorbed states
JA Horsley, J Stöhr, AP Hitchcock, DC Newbury, AL Johnson, F Sette
The Journal of chemical physics 83 (12), 6099-6107, 1985
4321985
Observation of antiferromagnetic domains in epitaxial thin films
A Scholl, J Stöhr, J Luning, JW Seo, J Fompeyrine, H Siegwart, ...
Science 287 (5455), 1014-1016, 2000
4082000
Determination of intramolecular bond lengths in gas phase molecules from K shell shape resonances
F Sette, J Stöhr, AP Hitchcock
The Journal of chemical physics 81 (11), 4906-4914, 1984
4041984
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20