Παρακολούθηση
CHENXIONG QIAN
CHENXIONG QIAN
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.hku.hk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cloak and dagger: from two permissions to complete control of the UI feedback loop
Y Fratantonio, C Qian, SP Chung, W Lee
2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 1041-1057, 2017
1542017
Towards a scalable resource-driven approach for detecting repackaged android applications
Y Shao, X Luo, C Qian, P Zhu, L Zhang
Proceedings of the 30th Annual Computer Security Applications Conference, 56-65, 2014
1442014
Enforcing unique code target property for control-flow integrity
H Hu, C Qian, C Yagemann, SPH Chung, WR Harris, T Kim, W Lee
Proceedings of the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2018
1312018
Efficient Protection of {Path-Sensitive} Control Security
R Ding, C Qian, C Song, B Harris, T Kim, W Lee
26th USENIX Security Symposium (USENIX Security 17), 131-148, 2017
1232017
{RAZOR}: A framework for post-deployment software debloating
C Qian, H Hu, M Alharthi, PH Chung, T Kim, W Lee
28th USENIX security symposium (USENIX Security 19), 1733-1750, 2019
1152019
On tracking information flows through jni in android applications
C Qian, X Luo, Y Shao, ATS Chan
2014 44th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems …, 2014
1132014
Toward engineering a secure android ecosystem: A survey of existing techniques
M Xu, C Song, Y Ji, MW Shih, K Lu, C Zheng, R Duan, Y Jang, B Lee, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 49 (2), 1-47, 2016
1102016
Precise and scalable detection of double-fetch bugs in OS kernels
M Xu, C Qian, K Lu, M Backes, T Kim
2018 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), 661-678, 2018
852018
Enhancing the description-to-behavior fidelity in android apps with privacy policy
L Yu, X Luo, C Qian, S Wang, HKN Leung
IEEE Transactions on Software Engineering 44 (9), 834-854, 2017
702017
Rootguard: Protecting rooted android phones
Y Shao, X Luo, C Qian
Computer 47 (6), 32-40, 2014
612014
NDroid: Toward tracking information flows across multiple Android contexts
L Xue, C Qian, H Zhou, X Luo, Y Zhou, Y Shao, ATS Chan
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 14 (3), 814-828, 2018
552018
Vulhunter: toward discovering vulnerabilities in android applications
C Qian, X Luo, Y Le, G Gu
IEEE Micro 35 (1), 44-53, 2015
542015
Revisiting the description-to-behavior fidelity in android applications
L Yu, X Luo, C Qian, S Wang
2016 IEEE 23rd International Conference on Software Analysis, Evolution, and …, 2016
402016
Slimium: Debloating the chromium browser with feature subsetting
C Qian, H Koo, CS Oh, T Kim, W Lee
Proceedings of the 2020 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2020
372020
Rampart: Protecting Web Applications from {CPU-Exhaustion}{Denial-of-Service} Attacks
W Meng, C Qian, S Hao, K Borgolte, G Vigna, C Kruegel, W Lee
27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), 393-410, 2018
342018
Androidperf: A cross-layer profiling system for android applications
L Xue, C Qian, X Luo
2015 IEEE 23rd International Symposium on Quality of Service (IWQoS), 115-124, 2015
192015
On measuring one-way path metrics from a web server
X Luo, L Xue, C Shi, Y Shao, C Qian, EWW Chan
2014 IEEE 22nd International Conference on Network Protocols, 203-208, 2014
72014
CydiOS: A Model-Based Testing Framework for iOS Apps
S Wu, J Li, H Zhou, Y Fang, K Zhao, H Wang, C Qian, X Luo
Proceedings of the 32nd ACM SIGSOFT International Symposium on Software …, 2023
32023
Kangjie Lu
ZM Jiang, JJ Bai
Shi-Min Hu,“Fuzzing Error Handling Code using Context-Sensitive Software …, 2020
22020
Deview: Confining progressive web applications by debloating web apis
CS Oh, S Lee, C Qian, H Koo, W Lee
Proceedings of the 38th Annual Computer Security Applications Conference …, 2022
12022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20