Παρακολούθηση
Tommi Jaakkola
Tommi Jaakkola
Άλλα ονόματαTommi S. Jaakkola
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csail.mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An introduction to variational methods for graphical models
MI Jordan, Z Ghahramani, TS Jaakkola, LK Saul
Machine learning 37, 183-233, 1999
46621999
Exploiting generative models in discriminative classifiers
T Jaakkola, D Haussler
Advances in neural information processing systems 11, 1998
20891998
A deep learning approach to antibiotic discovery
JM Stokes, K Yang, K Swanson, W Jin, A Cubillos-Ruiz, NM Donghia, ...
Cell 180 (4), 688-702. e13, 2020
17402020
Junction tree variational autoencoder for molecular graph generation
W Jin, R Barzilay, T Jaakkola
International conference on machine learning, 2323-2332, 2018
14812018
Maximum-margin matrix factorization
N Srebro, J Rennie, T Jaakkola
Advances in neural information processing systems 17, 2004
14072004
Convergence of stochastic iterative dynamic programming algorithms
T Jaakkola, M Jordan, S Singh
Advances in neural information processing systems 6, 1993
13141993
Analyzing learned molecular representations for property prediction
K Yang, K Swanson, W Jin, C Coley, P Eiden, H Gao, A Guzman-Perez, ...
Journal of chemical information and modeling 59 (8), 3370-3388, 2019
12892019
Weighted low-rank approximations
N Srebro, T Jaakkola
Proceedings of the 20th international conference on machine learning (ICML …, 2003
10282003
Convergence results for single-step on-policy reinforcement-learning algorithms
S Singh, T Jaakkola, ML Littman, C Szepesvári
Machine learning 38, 287-308, 2000
9982000
Towards robust interpretability with self-explaining neural networks
D Alvarez Melis, T Jaakkola
Advances in neural information processing systems 31, 2018
9942018
Variational message passing.
J Winn, CM Bishop, T Jaakkola
Journal of Machine Learning Research 6 (4), 2005
9332005
Rationalizing neural predictions
T Lei, R Barzilay, T Jaakkola
arXiv preprint arXiv:1606.04155, 2016
9192016
Style transfer from non-parallel text by cross-alignment
T Shen, T Lei, R Barzilay, T Jaakkola
Advances in neural information processing systems 30, 2017
8612017
Serial regulation of transcriptional regulators in the yeast cell cycle
I Simon, J Barnett, N Hannett, CT Harbison, NJ Rinaldi, TL Volkert, ...
Cell 106 (6), 697-708, 2001
8432001
Approximate inference in additive factorial hmms with application to energy disaggregation
JZ Kolter, T Jaakkola
Artificial intelligence and statistics, 1472-1482, 2012
8422012
Partially labeled classification with Markov random walks
M Szummer, T Jaakkola
Advances in neural information processing systems 14, 2001
8392001
MAP estimation via agreement on trees: message-passing and linear programming
MJ Wainwright, TS Jaakkola, AS Willsky
IEEE transactions on information theory 51 (11), 3697-3717, 2005
8152005
Computational discovery of gene modules and regulatory networks
Z Bar-Joseph, GK Gerber, TI Lee, NJ Rinaldi, JY Yoo, F Robert, ...
Nature biotechnology 21 (11), 1337-1342, 2003
7982003
Bayesian parameter estimation via variational methods
TS Jaakkola, MI Jordan
Statistics and Computing 10, 25-37, 2000
7892000
An introduction to variational methods for graphical models
MI Jordan, Z Ghahramani, TS Jaakkola, LK Saul
Learning in graphical models, 105-161, 1998
7611998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20