Παρακολούθηση
Stephen Votier
Stephen Votier
Professor of Seabird Ecology & Conservation, Heriot-Watt University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hw.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Factors that influence assimilation rates and fractionation of nitrogen and carbon stable isotopes in avian blood and feathers
S Bearhop, S Waldron, SC Votier, RW Furness
Physiological and biochemical zoology 75 (5), 451-458, 2002
7112002
Marine renewable energy: potential benefits to biodiversity? An urgent call for research
R Inger, MJ Attrill, S Bearhop, AC Broderick, W James Grecian, ...
Journal of applied ecology 46 (6), 1145-1153, 2009
5712009
Assortative mating as a mechanism for rapid evolution of a migratory divide
S Bearhop, W Fiedler, RW Furness, SC Votier, S Waldron, J Newton, ...
Science 310 (5747), 502-504, 2005
4812005
Space partitioning without territoriality in gannets
ED Wakefield, TW Bodey, S Bearhop, J Blackburn, K Colhoun, R Davies, ...
Science 341 (6141), 68-70, 2013
3702013
Changes in fisheries discard rates and seabird communities
SC Votier, RW Furness, S Bearhop, JE Crane, RWG Caldow, P Catry, ...
Nature 427 (6976), 727-730, 2004
3632004
What determines a species’ geographical range? Thermal biology and latitudinal range size relationships in European diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae)
P Calosi, DT Bilton, JI Spicer, SC Votier, A Atfield
Journal of Animal Ecology 79 (1), 194-204, 2010
3512010
Individual responses of seabirds to commercial fisheries revealed using GPS tracking, stable isotopes and vessel monitoring systems
SC Votier, S Bearhop, MJ Witt, R Inger, D Thompson, J Newton
Journal of Applied Ecology 47 (2), 487-497, 2010
3462010
Stable isotope ratios indicate that body condition in migrating passerines is influenced by winter habitat
S Bearhop, GM Hilton, SC Votier, S Waldron
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2004
2712004
A forensic approach to understanding diet and habitat use from stable isotope analysis of (avian) claw material
S Bearhop, RW Furness, GM Hilton, SC Votier, S Waldron
Functional Ecology, 270-275, 2003
2662003
Potential consequences of discard reform for seabird communities
AWJ Bicknell, D Oro, K Camphuysen, SC Votier
Journal of Applied Ecology 50 (3), 649-658, 2013
2502013
The use of plastic debris as nesting material by a colonial seabird and associated entanglement mortality
SC Votier, K Archibald, G Morgan, L Morgan
Marine Pollution Bulletin 62 (1), 168-172, 2011
2482011
On the front line: Frontal zones as priority at‐sea conservation areas for mobile marine vertebrates
KL Scales, PI Miller, LA Hawkes, SN Ingram, DW Sims, SC Votier
Journal of Applied Ecology 51 (6), 1575-1583, 2014
2432014
A phylogenetically controlled meta‐analysis of biologging device effects on birds: Deleterious effects and a call for more standardized reporting of study data
TW Bodey, IR Cleasby, F Bell, N Parr, A Schultz, SC Votier, S Bearhop
Methods in Ecology and Evolution 9 (4), 946-955, 2018
2412018
Oil pollution and climate have wide‐scale impacts on seabird demographics
SC Votier, BJ Hatchwell, A Beckerman, RH McCleery, FM Hunter, J Pellatt, ...
Ecology letters 8 (11), 1157-1164, 2005
2392005
Assessing the diet of great skuas, Catharacta skua, using five different techniques
SC Votier, S Bearhop, A MacCormick, N Ratcliffe, RW Furness
Polar Biology 26, 20-26, 2003
1962003
Long‐term individual foraging site fidelity—why some gannets don't change their spots
ED Wakefield, IR Cleasby, S Bearhop, TW Bodey, RD Davies, PI Miller, ...
Ecology 96 (11), 3058-3074, 2015
1872015
Individual differences in searching behaviour and spatial foraging consistency in a central place marine predator
SC Patrick, S Bearhop, D Grémillet, A Lescroël, WJ Grecian, TW Bodey, ...
Oikos 123 (1), 33-40, 2014
1862014
Camera technology for monitoring marine biodiversity and human impact
AWJ Bicknell, BJ Godley, EV Sheehan, SC Votier, MJ Witt
Frontiers in Ecology and the Environment 14 (8), 424-432, 2016
1842016
Mesoscale fronts as foraging habitats: composite front mapping reveals oceanographic drivers of habitat use for a pelagic seabird
KL Scales, PI Miller, CB Embling, SN Ingram, E Pirotta, SC Votier
Journal of the Royal Society Interface 11 (100), 20140679, 2014
1732014
Inter-colony movements, at-sea behaviour and foraging in an immature seabird: results from GPS-PPT tracking, radio-tracking and stable isotope analysis
SC Votier, WJ Grecian, S Patrick, J Newton
Marine biology 158, 355-362, 2011
1642011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20