Lonneke van der Plas
Lonneke van der Plas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα um.edu.mt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finding synonyms using automatic word alignment and measures of distributional similarity
L Van der Plas, J Tiedemann
Proceedings of the COLING/ACL 2006 Main Conference Poster Sessions, 866-873, 2006
1412006
Multiword expression processing: A survey
M Constant, G Eryiğit, J Monti, L Van Der Plas, C Ramisch, M Rosner, ...
Computational Linguistics 43 (4), 837-892, 2017
1042017
Syntactic Contexts for Finding Semantically Related Words.
L Van Der Plas, G Bouma
CLIN, 2004
622004
Scaling up automatic cross-lingual semantic role annotation
L Van der Plas, P Merlo, J Henderson
Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2011
572011
Question answering for Dutch using dependency relations
G Bouma, J Mur, G Van Noord, L Van Der Plas, J Tiedemann
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 370-379, 2005
572005
Abstraction and generalisation in semantic role labels: PropBank, VerbNet or both?
P Merlo, L Van Der Plas
Proceedings of the Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the ACL …, 2009
462009
Automatic acquisition of lexico-semantic knowledge for QA
L Van Der Plas, G Bouma
Proceedings of OntoLex 2005-Ontologies and Lexical Resources, 2005
452005
Automatic lexico-semantic acquisition for question answering
MLE van der Plas
Rijksuniversiteit Groningen, 2008
442008
Where to put the image in an image caption generator
M Tanti, A Gatt, KP Camilleri
arXiv preprint arXiv:1703.09137, 2017
422017
Automatic keyword extraction from spoken text. a comparison of two lexical resources: the EDR and WordNet
L Van Der Plas, V Pallotta, M Rajman, H Ghorbel
arXiv preprint cs/0410062, 2004
422004
Cross-lingual validity of PropBank in the manual annotation of French
L Van der Plas, T Samardzic, P Merlo
Proceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop, 113-117, 2010
362010
Predicting how it sounds: Re-ranking dialogue prompts based on TTS quality for adaptive spoken dialogue systems
C Boidin, V Rieser, L Plas, O Lemon, J Chevelu
Tenth Annual Conference of the International Speech Communication Association, 2009
212009
Global methods for cross-lingual semantic role and predicate labelling
L Van der Plas, M Apidianaki, RJ Von Neumann, C Chen
202014
Question answering with joost at clef 2007
G Bouma, G Kloosterman, J Mur, G Van Noord, L Van Der Plas, ...
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 257-260, 2007
202007
The university of groningen at QA@ CLEF 2006 using syntactic knowledge for QA
IF Gosse Bouma, J Mur, G van Noord, L van der Plas, J Tiedemann
Working Notes for the Cross Language Evaluation Forum 2006 Workshop, 2006
192006
PARSEME multilingual corpus of verbal multiword expressions
A Savary, M Candito, VB Mititelu, E Bejček, F Cap, S Čéplö, SR Cordeiro, ...
172018
Improving statistical method using known terms for automatic term extraction
I Fahmi, G Bouma, L van der Plas
Computational Linguistics in the Netherlands-CLIN 17, 2007
172007
Towards unsupervised and language-independent compound splitting using inflectional morphological transformations
P Ziering, L van der Plas
Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the …, 2016
162016
Domain adaptation with artificial data for semantic parsing of speech
L Van der Plas, J Henderson, P Merlo
Proceedings of Human Language Technologies: The 2009 Annual Conference of …, 2009
162009
Using lexico-semantic information for query expansion in passage retrieval for question answering
L van der Plas, J Tiedemann
Coling 2008: Proceedings of the 2nd workshop on Information Retrieval for …, 2008
142008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20