Παρακολούθηση
Yash Sharma
Yash Sharma
University of Tübingen, Max Planck Institute for Intelligent Systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bethgelab.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Zoo: Zeroth order optimization based black-box attacks to deep neural networks without training substitute models
PY Chen*, H Zhang*, Y Sharma, J Yi, CJ Hsieh
Proceedings of the 10th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security …, 2017
14242017
Technical Report on the CleverHans v2.1.0 Adversarial Examples Library
N Papernot, F Faghri, N Carlini, I Goodfellow, R Feinman, A Kurakin, ...
arXiv preprint arXiv:1610.00768, 2018
792*2018
Generating natural language adversarial examples
M Alzantot*, Y Sharma*, A Elgohary, BJ Ho, M Srivastava, KW Chang
EMNLP 2018, 2018
7072018
EAD: elastic-net attacks to deep neural networks via adversarial examples
PY Chen*, Y Sharma*, H Zhang, J Yi, CJ Hsieh
AAAI 2018, 2017
5532017
Max-Margin Adversarial (MMA) Training: Direct Input Space Margin Maximization through Adversarial Training
GW Ding, Y Sharma, KYC Lui, R Huang
ICLR 2020, 2018
213*2018
Genattack: Practical black-box attacks with gradient-free optimization
M Alzantot, Y Sharma, S Chakraborty, M Srivastava
GECCO 2019, 2018
2002018
Self-Supervised Learning with Data Augmentations Provably Isolates Content from Style
J von Kügelgen*, Y Sharma*, L Gresele*, W Brendel, B Schölkopf, ...
NeurIPS 2021, 2021
1162021
Attacking the Madry Defense Model with -based Adversarial Examples
Y Sharma, PY Chen
ICLR 2018 Workshops, 2017
105*2017
Contrastive Learning Inverts the Data Generating Process
RS Zimmermann*, Y Sharma*, S Schneider*, M Bethge, W Brendel
ICML 2021, 2021
1042021
Are Generative Classifiers More Robust to Adversarial Attacks?
Y Li, J Bradshaw, Y Sharma
ICML 2019, 2018
812018
On the Effectiveness of Low Frequency Perturbations
Y Sharma, GW Ding, M Brubaker
IJCAI 2019, 2019
772019
Towards Nonlinear Disentanglement in Natural Data with Temporal Sparse Coding
D Klindt*, L Schott*, Y Sharma*, I Ustyuzhaninov, W Brendel, M Bethge, ...
ICLR 2021, 2020
592020
Bypassing feature squeezing by increasing adversary strength
Y Sharma, PY Chen
arXiv preprint arXiv:1803.09868, 2018
322018
Disentanglement via Mechanism Sparsity Regularization: A New Principle for Nonlinear ICA
S Lachapelle, PR López, Y Sharma, K Everett, RL Priol, A Lacoste, ...
CLeaR 2022, 2021
302021
Unsupervised Learning of Compositional Energy Concepts
Y Du, S Li, Y Sharma, JB Tenenbaum, I Mordatch
NeurIPS 2021, 2021
282021
Benchmarking Unsupervised Object Representations for Video Sequences
MA Weis, K Chitta, Y Sharma, W Brendel, M Bethge, A Geiger, AS Ecker
JMLR 2021, 2020
24*2020
Spatially structured recurrent modules
N Rahaman, A Goyal, MW Gondal, M Wuthrich, S Bauer, Y Sharma, ...
ICLR 2021, 2020
18*2020
CAAD 2018: Generating transferable adversarial examples
Y Sharma, TD Le, M Alzantot
arXiv preprint arXiv:1810.01268, 2018
112018
Multivariable Causal Discovery with General Nonlinear Relationships
P Reizinger, Y Sharma, M Bethge, B Schölkopf, F Huszár, W Brendel
UAI 2022 Workshop on Causal Representation Learning, 2022
1*2022
Gradient-based Adversarial Attacks to Deep Neural Networks in Limited Access Settings
Y Sharma
Masters thesis, COOPER UNION, 2018
12018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20