Παρακολούθηση
G.C. Papanicolaou
G.C. Papanicolaou
University of Patras, Dept. of Mechanical and Aeronautics Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mech.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The concept of boundary interphase in composite mechanics
GC Papanicolaou, SA Paipetis, PS Theocaris
Colloid and Polymer Science 256, 625-630, 1978
1441978
Structural, mechanical and electrical characterization of epoxy-amine/carbon black nanocomposites
TV Kosmidou, AS Vatalis, CG Delides, E Logakis, P Pissis, ...
Express Polymer Letters 2 (5), 364-372, 2008
1362008
Water absorption mechanism and some anomalous effects on the mechanical and viscoelastic behavior of an epoxy system
GC Papanicolaou, TV Kosmidou, AS Vatalis, CG Delides
Journal of Applied Polymer Science 99 (4), 1328-1339, 2006
1202006
On the non-linear viscoelastic behaviour of polymer-matrix composites
SP Zaoutsos, GC Papanicolaou, AH Cardon
Composites Science and Technology 58 (6), 883-889, 1998
1091998
On the response to hygrothermal aging of pultruded FRPs used in the civil engineering sector
SA Grammatikos, M Evernden, J Mitchels, B Zafari, JT Mottram, ...
Materials & Design 96, 283-295, 2016
1052016
Viscoelastic constitutive modeling of creep and stress relaxation in polymers and polymer matrix composites
GC Papanicolaou, SP Zaoutsos
Creep and fatigue in polymer matrix composites, 3-59, 2019
992019
The elastic longitudinal modulus and Poisson's ratio of fiber composites
PS Theocaris, EP Sideridis, GC Papanicolaou
Journal of reinforced plastics and composites 4 (4), 396-418, 1985
911985
Thermal properties and volume fraction of the boundary interphase in metal-filled epoxies
GC Papanicolaou, PS Theocaris
Colloid and Polymer Science 257, 239-246, 1979
851979
Adhesion efficiency between phases in fibre-reinforced polymers by means of the concept of boundary interphase
GC Papanicolaou, PS Theocaris, GD Spathis
Colloid and Polymer Science 258, 1231-1237, 1980
811980
Preparation and characterization of olive pit powder as a filler to PLA-matrix bio-composites
AF Koutsomitopoulou, JC Bénézet, A Bergeret, GC Papanicolaou
Powder technology 255, 10-16, 2014
792014
The effect of the boundary interphase on the thermomechanical behaviour of composites reinforced with short fibres
PS Theocaris, GC Papanicolaou
Fibre Science and technology 12 (6), 421-433, 1979
791979
Thermal properties of metal‐filled epoxies
GC Papanicolaou, SA Paipetis, PS Theocaris
Journal of Applied Polymer Science 21 (3), 689-701, 1977
691977
Further development of a data reduction method for the nonlinear viscoelastic characterization of FRPs
GC Papanicolaou, SP Zaoutsos, AH Cardon
Composites part A: Applied science and manufacturing 30 (7), 839-848, 1999
681999
Prediction of the non-linear viscoelastic response of unidirectional fiber composites
GC Papanicolaou, SP Zaoutsos, AH Cardon
Composites Science and technology 59 (9), 1311-1319, 1999
661999
Dynamic properties of metal-filled epoxy polymers
SA Paipetis, G Papanicolaou, PS Theocaris
Fibre Science and Technology 8 (3), 221-242, 1975
611975
New approach for residual compressive strength prediction of impacted CFRP laminates
GC Papanicolaou, CD Stavropoulos
Composites 26 (7), 517-523, 1995
571995
Fiber orientation dependence of continuous carbon/epoxy composites nonlinear viscoelastic behavior
GC Papanicolaou, SP Zaoutsos, EA Kontou
Composites science and technology 64 (16), 2535-2545, 2004
542004
Thermal stresses in fibrous composites incorporating hybrid interphase regions
GC Papanicolaou, MV Michalopoulou, NK Anifantis
Composites Science and Technology 62 (14), 1881-1894, 2002
502002
On the biocompatibility between TiO2 nanotubes layer and human osteoblasts
DV Portan, AA Kroustalli, DD Deligianni, GC Papanicolaou
Journal of biomedical materials research Part A 100 (10), 2546-2553, 2012
472012
Effect of thermal fatigue on the mechanical properties of epoxy matrix composites reinforced with olive pits powder
GC Papanicolaou, AF Koutsomitopoulou, A Sfakianakis
Journal of Applied Polymer Science 124 (1), 67-76, 2012
472012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20