Παρακολούθηση
Ioannis Matalliotakis
Ioannis Matalliotakis
Associate Professor of Gynecology and Obstetrics, School of Medicine, University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Importance of leadership style towards quality of care measures in healthcare settings: a systematic review
DF Sfantou, A Laliotis, AE Patelarou, D Sifaki-Pistolla, M Matalliotakis, ...
Healthcare 5 (4), 73, 2017
5432017
Epidemiological characteristics in women with and without endometriosis in the Yale series
IM Matalliotakis, H Cakmak, YG Fragouli, AG Goumenou, NG Mahutte, ...
Archives of gynecology and obstetrics 277, 389-393, 2008
2172008
Educational strategies for teaching evidence-based practice to undergraduate health students: systematic review
K Kyriakoulis, A Patelarou, A Laliotis, AC Wan, M Matalliotakis, C Tsiou, ...
Journal of educational evaluation for health professions 13, 2016
1982016
The role of leptin in fertility
AG Goumenou, IM Matalliotakis, GE Koumantakis, DK Panidis
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 106 (2 …, 2003
1822003
L-carnitine levels in the seminal plasma of fertile and infertile men: correlation with sperm quality.
I Matalliotakis, Y Koumantaki, A Evageliou, G Matalliotakis, A Goumenou, ...
International journal of fertility and women's medicine 45 (3), 236-240, 2000
1702000
CYP1A1, CYP19, and GSTM1 polymorphisms increase the risk of endometriosis
DA Arvanitis, GE Koumantakis, AG Goumenou, IM Matalliotakis, ...
Fertility and sterility 79, 702-709, 2003
1632003
Women with advanced-stage endometriosis and previous surgery respond less well to gonadotropin stimulation, but have similar IVF implantation and delivery rates compared with …
IM Matalliotakis, H Cakmak, N Mahutte, Y Fragouli, A Arici, D Sakkas
Fertility and sterility 88 (6), 1568-1572, 2007
1562007
Serum concentrations of growth factors in women with and without endometriosis: the action of anti-endometriosis medicines
IM Matalliotakis, AG Goumenou, GE Koumantakis, MA Neonaki, ...
International immunopharmacology 3 (1), 81-89, 2003
1452003
Impact of body mass index on IVF and ICSI outcome: a retrospective study
I Matalliotakis, H Cakmak, D Sakkas, N Mahutte, G Koumantakis, A Arici
Reproductive biomedicine online 16 (6), 778-783, 2008
1202008
Adenomyosis: what is the impact on fertility?
IM Matalliotakis, IK Katsikis, DK Panidis
Current Opinion in Obstetrics and Gynecology 17 (3), 261-264, 2005
1162005
Adenomyosis
IM Matalliotakis, AI Kourtis, DK Panidis
Obstetrics and Gynecology Clinics 30 (1), 63-82, 2003
1142003
Polycystic ovary syndrome: etiology and pathogenesis
I Matalliotakis, A Kourtis, O Koukoura, D Panidis
Archives of gynecology and obstetrics 274, 187-197, 2006
1082006
Familial aggregation of endometriosis in the Yale Series
IM Matalliotakis, A Arici, H Cakmak, AG Goumenou, G Koumantakis, ...
Archives of gynecology and obstetrics 278, 507-511, 2008
1012008
Microsatellite DNA assays reveal an allelic imbalance in p16Ink4, GALT, p53, and APOA2 loci in patients with endometriosis
AG Goumenou, DA Arvanitis, IM Matalliotakis, EE Koumantakis, ...
Fertility and Sterility 75 (1), 160-165, 2001
972001
Detection of interleukin-6, interleukin-8, and interleukin-11 in plasma from women with spontaneous abortion
Y Koumantaki, I Matalliotakis, S Sifakis, D Kyriakou, M Neonaki, ...
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 98 (1 …, 2001
932001
A case of sigmoid endometriosis difficult to differentiate from colon cancer
P Dimoulios, IE Koutroubakis, M Tzardi, P Antoniou, IM Matalliotakis, ...
BMC gastroenterology 3, 1-5, 2003
862003
Soluble serum interleukin-2 receptor, interleukin-6 and interleukin-1a in patients with endometriosis and in controls
E Koumantakis, I Matalliotakis, M Neonaki, G Froudarakis, V Georgoulias
Archives of gynecology and obstetrics 255, 107-112, 1994
841994
The role of gene polymorphisms in endometriosis
M Matalliotakis, MI Zervou, C Matalliotaki, N Rahmioglu, G Koumantakis, ...
Molecular Medicine Reports 16 (5), 5881-5886, 2017
802017
Erythropoietin in the treatment of iron deficiency anemia during pregnancy
S Sifakis, E Angelakis, E Vardaki, Y Koumantaki, I Matalliotakis, ...
Gynecologic and obstetric investigation 51 (3), 150-156, 2001
782001
The genetic basis of endometriosis and comorbidity with other pain and inflammatory conditions
N Rahmioglu, S Mortlock, M Ghiasi, PL Møller, L Stefansdottir, ...
Nature genetics 55 (3), 423-436, 2023
762023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20