Παρακολούθηση
Luca Sterpone
Luca Sterpone
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polito.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microvesicles derived from adult human bone marrow and tissue specific mesenchymal stem cells shuttle selected pattern of miRNAs
F Collino, MC Deregibus, S Bruno, L Sterpone, G Aghemo, L Viltono, ...
PloS one 5 (7), e11803, 2010
6812010
On the optimal design of triple modular redundancy logic for SRAM-based FPGAs
FL Kastensmidt, L Sterpone, L Carro, MS Reorda
Design, Automation and Test in Europe, 1290-1295, 2005
2942005
A new reliability-oriented place and route algorithm for SRAM-based FPGAs
L Sterpone, M Violante
IEEE Transactions on Computers 55 (6), 732-744, 2006
1892006
Analysis of the robustness of the TMR architecture in SRAM-based FPGAs
L Sterpone, M Violante
IEEE Transactions on Nuclear Science 52 (5), 1545-1549, 2005
1632005
A new partial reconfiguration-based fault-injection system to evaluate SEU effects in SRAM-based FPGAs
L Sterpone, M Violante
IEEE Transactions on Nuclear Science 54 (4), 965-970, 2007
1432007
A new analytical approach to estimate the effects of SEUs in TMR architectures implemented through SRAM-based FPGAs
L Sterpone, M Violante
IEEE Transactions on Nuclear Science 52 (6), 2217-2223, 2005
1182005
A new hardware/software platform and a new 1/E neutron source for soft error studies: Testing FPGAs at the ISIS facility
M Violante, L Sterpone, A Manuzzato, S Gerardin, P Rech, M Bagatin, ...
IEEE Transactions on Nuclear Science 54 (4), 1184-1189, 2007
1042007
Using benchmarks for radiation testing of microprocessors and FPGAs
H Quinn, WH Robinson, P Rech, M Aguirre, A Barnard, M Desogus, ...
IEEE Transactions on Nuclear Science 62 (6), 2547-2554, 2015
872015
On the evaluation of SEU sensitiveness in SRAM-based FPGAs
P Bernardi, MS Reorda, L Sterpone, M Violante
Proceedings. 10th IEEE International On-Line Testing Symposium, 115-120, 2004
762004
Simulation-based analysis of SEU effects in SRAM-based FPGAs
M Violante, L Sterpone, M Ceschia, D Bortolato, P Bernardi, MS Reorda, ...
IEEE Transactions on Nuclear Science 51 (6), 3354-3359, 2004
652004
Reconfigurable field programmable gate arrays for mission-critical applications
N Battezzati, L Sterpone, M Violante
Springer Science & Business Media, 2010
632010
An analytical model of the propagation induced pulse broadening (PIPB) effects on single event transient in flash-based FPGAs
L Sterpone, N Battezzati, FL Kastensmidt, R Chipana
IEEE Transactions on Nuclear science 58 (5), 2333-2340, 2011
592011
New techniques for improving the performance of the lockstep architecture for SEEs mitigation in FPGA embedded processors
F Abate, L Sterpone, CA Lisboa, L Carro, M Violante
IEEE Transactions on Nuclear Science 56 (4), 1992-2000, 2009
592009
Analysis of set propagation in flash-based fpgas by means of electrical pulse injection
L Sterpone, N Battezzati, V Ferlet-Cavrois
IEEE Transactions on Nuclear Science 57 (4), 1820-1826, 2010
582010
An error-detection and self-repairing method for dynamically and partially reconfigurable systems
MS Reorda, L Sterpone, A Ullah
IEEE Transactions on Computers 66 (6), 1022-1033, 2016
532016
Multiple errors produced by single upsets in FPGA configuration memory: a possible solution
MS Reorda, L Sterpone, M Violante
European Test Symposium (ETS'05), 136-141, 2005
512005
A novel fault tolerant and runtime reconfigurable platform for satellite payload processing
L Sterpone, M Porrmann, J Hagemeyer
IEEE transactions on computers 62 (8), 1508-1525, 2013
492013
FPGAs and parallel architectures for aerospace applications
F Kastensmidt, P Rech
Soft Errors and Fault-Tolerant Design, 2016
482016
Coping with the obsolescence of safety-or mission-critical embedded systems using FPGAs
H Guzman-Miranda, L Sterpone, M Violante, MA Aguirre, ...
IEEE Transactions on Industrial Electronics 58 (3), 814-821, 2010
452010
Experimental validation of a tool for predicting the effects of soft errors in SRAM-based FPGAs
L Sterpone, M Violante, RH Sorensen, D Merodio, F Sturesson, ...
IEEE Transactions on Nuclear Science 54 (6), 2576-2583, 2007
442007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20