Παρακολούθηση
Wei Liu, IEEE/IAPR/IMA Fellow
Wei Liu, IEEE/IAPR/IMA Fellow
Distinguished Scientist, Tencent
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.columbia.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
CosFace: Large Margin Cosine Loss for Deep Face Recognition
H Wang, Y Wang, Z Zhou, X Ji, D Gong, J Zhou, Z Li, W Liu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
27712018
SCA-CNN: Spatial and Channel-wise Attention in Convolutional Networks for Image Captioning
L Chen, H Zhang, J Xiao, L Nie, J Shao, W Liu, TS Chua
Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
19952017
Supervised Hashing with Kernels
W Liu, J Wang, R Ji, YG Jiang, SF Chang
Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012
16842012
Pixel2Mesh: Generating 3D Mesh Models from Single RGB Images
N Wang, Y Zhang, Z Li, Y Fu, W Liu, YG Jiang
European Conference on Computer Vision (ECCV), arXiv preprint arXiv:1804.01654, 2018
13962018
Supervised Discrete Hashing
F Shen, C Shen, W Liu, HT Shen
Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015
12682015
Hashing with Graphs
W Liu, J Wang, S Kumar, S Chang
Proceedings of International Conference on Machine Learning (ICML), 1-8, 2011
12032011
Multiple object tracking: A literature review
W Luo, J Xing, A Milan, X Zhang, W Liu, T Kim
Artificial Intelligence 293 (103448), arXiv preprint arXiv:1409.7618v4, 2021
9692021
Attentive collaborative filtering: Multimedia recommendation with item-and component-level attention
J Chen, H Zhang, X He, L Nie, W Liu, TS Chua
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2017
8932017
Gated Fusion Network for Single Image Dehazing
W Ren, L Ma, J Zhang, J Pan, X Cao, W Liu, MH Yang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
8242018
Tensor Robust Principal Component Analysis with A New Tensor Nuclear Norm
C Lu, J Feng, Y Chen, W Liu, Z Lin, S Yan
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 42 (4 …, 2020
7542020
Large graph construction for scalable semi-supervised learning
W Liu, J He, SF Chang
Proceedings of International Conference on Machine Learning (ICML), 679-686, 2010
7032010
Discrete Graph Hashing
W Liu, C Mu, S Kumar, SF Chang
Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS) 27, 2014
6122014
Learning to hash for indexing big data—A survey
J Wang, W Liu, S Kumar, SF Chang
Proceedings of the IEEE 104 (1), 34-57, 2016
6012016
Bi-Real Net: Enhancing the Performance of 1-Bit CNNs with Improved Representational Capability and Advanced Training Algorithm
Z Liu, B Wu, W Luo, X Yang, W Liu, KT Cheng
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
5832018
Tensor Robust Principal Component Analysis: Exact Recovery of Corrupted Low-Rank Tensors via Convex Optimization
C Lu, J Feng, Y Chen, W Liu, Z Lin, S Yan
Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition …, 2016
5322016
Learning to Compose Dynamic Tree Structures for Visual Contexts
K Tang, H Zhang, B Wu, W Luo, W Liu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), arXiv …, 2019
4702019
Self-Supervised Adversarial Hashing Networks for Cross-Modal Retrieval
C Li, C Deng, N Li, W Liu, X Gao, D Tao
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018
4562018
A Sufficient Condition for Convergences of Adam and RMSProp
F Zou, L Shen, Z Jie, W Zhang, W Liu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), arXiv …, 2019
4192019
Unsupervised Deep Tracking
N Wang, Y Song, C Ma, W Zhou, W Liu, H Li
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), arXiv …, 2019
4162019
Learning distance metrics with contextual constraints for image retrieval
SCH Hoi, W Liu, MR Lyu, WY Ma
Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and …, 2006
4112006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20