Παρακολούθηση
Jan Schlüter
Jan Schlüter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jku.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688, 2016
10262016
Lasagne: first release
S Dieleman, J Schlüter, C Raffel, E Olson, SK Sønderby, D Nouri, ...
Zenodo: Geneva, Switzerland, 2015
422*2015
Deep learning for audio signal processing
H Purwins, B Li, T Virtanen, J Schlüter, SY Chang, T Sainath
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 13 (2), 206-219, 2019
3812019
Improved musical onset detection with convolutional neural networks
J Schlüter, S Böck
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
3202014
Exploring Data Augmentation for Improved Singing Voice Detection with Neural Networks
J Schlüter, T Grill
16th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR), 2015
2182015
madmom: a new Python Audio and Music Signal Processing Library
S Böck, F Korzeniowski, J Schlüter, F Krebs, G Widmer
Proceedings of the 2016 ACM on Multimedia Conference, 1174-1178, 2016
2032016
Boundary Detection in Music Structure Analysis using Convolutional Neural Networks.
K Ullrich, J Schlüter, T Grill
ISMIR, 417-422, 2014
1432014
Two convolutional neural networks for bird detection in audio signals
T Grill, J Schlüter
Proceedings of the 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2017
972017
Roadmap for music information research
X Serra, M Magas, E Benetos, M Chudy, S Dixon, A Flexer, E Gómez, ...
MIRES Consortium, 2013
932013
Learning to Pinpoint Singing Voice from Weakly Labeled Examples
J Schlüter
ISMIR, 44-50, 2016
792016
Music Boundary Detection Using Neural Networks on Combined Features and Two-Level Annotations
T Grill, J Schlüter
Proceedings of the 16th International Society for Music Information …, 2015
612015
A MIREX Meta-analysis of Hubness in Audio Music Similarity.
A Flexer, D Schnitzer, J Schlüter
ISMIR, 175-180, 2012
552012
Music similarity estimation with the mean-covariance restricted boltzmann machine
J Schlüter, C Osendorfer
Machine Learning and Applications and Workshops (ICMLA), 2011 10th …, 2011
492011
End-to-end cross-modality retrieval with CCA projections and pairwise ranking loss
M Dorfer, J Schlüter, A Vall, F Korzeniowski, G Widmer
International Journal of Multimedia Information Retrieval 7 (2), 117-128, 2018
412018
Music boundary detection using neural networks on spectrograms and self-similarity lag matrices
T Grill, J Schluter
2015 23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1296-1300, 2015
362015
A naive mid-level concept-based fusion approach to violence detection in hollywood movies
B Ionescu, J Schlüter, I Mironica, M Schedl
Proceedings of the 3rd ACM conference on International conference on …, 2013
362013
A simple and effective spectral feature for speech detection in mixed audio signals
R Sonnleitner, B Niedermayer, G Widmer, J Schlüter
Proceedings of the 15th International Conference on Digital Audio Effects …, 2012
292012
Zero-Mean Convolutions for Level-Invariant Singing Voice Detection
J Schlüter, B Lehner
19th International Society for Music Information Retrieval Conference, 2008
28*2008
Online, loudness-invariant vocal detection in mixed music signals
B Lehner, J Schlüter, G Widmer
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 26 (8), 1369 …, 2018
272018
scikit-cuda 0.5. 1: a Python interface to GPU-powered libraries
LE Givon, T Unterthiner, NB Erichson, DW Chiang, E Larson, L Pfister, ...
December, 2015
24*2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20