Παρακολούθηση
Taha Yasseri
Taha Yasseri
Associate Professor, School of Sociology, University College Dublin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucd.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Political turbulence
H Margetts, P John, S Hale, T Yasseri
Political Turbulence, 2015
5142015
Early prediction of movie box office success based on Wikipedia activity big data
M Mestyán, T Yasseri, J Kertész
PloS one 8 (8), e71226, 2013
3322013
Dynamics of conflicts in Wikipedia
T Yasseri, R Sumi, A Rung, A Kornai, J Kertész
PloS one 7 (6), e38869, 2012
3142012
Circadian Patterns of Wikipedia Editorial Activity: A Demographic Analysis
T Yasseri, R Sumi, J Kertész
PLoS ONE 7 (1), 2012
1422012
Even good bots fight: The case of Wikipedia
M Tsvetkova, R García-Gavilanes, L Floridi, T Yasseri
PloS one 12 (2), e0171774, 2017
1392017
The Most Controversial Topics in Wikipedia
T Yasseri, A Spoerri, M Graham, J Kertész
Global Wikipedia: International and cross-cultural issues in online …, 2014
1352014
Edit wars in Wikipedia
R Sumi, T Yasseri, A Rung, A Kornai, J Kertész
2011 IEEE Third International Conference on Social Computing (SocialCom …, 2011
1312011
P-Values: Misunderstood and Misused
B Vidgen, T Yasseri
Frontiers in Physics 4, 6, 2016
962016
The memory remains: Understanding collective memory in the digital age
R García-Gavilanes, A Mollgaard, M Tsvetkova, T Yasseri
Science advances 3 (4), e1602368, 2017
862017
Petition growth and success rates on the UK No. 10 Downing Street website
SA Hale, H Margetts, T Yasseri
Proceedings of the 5th annual ACM web science conference, 132-138, 2013
81*2013
Opinions, conflicts, and consensus: modeling social dynamics in a collaborative environment
J Török, G Iñiguez, T Yasseri, M San Miguel, K Kaski, J Kertész
Physical review letters 110 (8), 088701, 2013
812013
Detecting weak and strong Islamophobic hate speech on social media
B Vidgen, T Yasseri
Journal of Information Technology & Politics 17 (1), 66-78, 2020
792020
Structural limitations of learning in a crowd: communication vulnerability and information diffusion in MOOCs
N Gillani, T Yasseri, R Eynon, I Hjorth
Scientific reports 4 (1), 1-7, 2014
792014
Rapid rise and decay in petition signing
T Yasseri, SA Hale, HZ Margetts
EPJ Data Science 6, 1-13, 2017
69*2017
A practical approach to language complexity: a Wikipedia case study
T Yasseri, A Kornai, J Kertész
PloS one 7 (11), e48386, 2012
642012
The distorted mirror of Wikipedia: a quantitative analysis of Wikipedia coverage of academics
A Samoilenko, T Yasseri
EPJ data science 3 (1), 1-11, 2014
632014
Understanding human-machine networks: a cross-disciplinary survey
M Tsvetkova, T Yasseri, ET Meyer, JB Pickering, V Engen, P Walland, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 50 (1), 1-35, 2017
592017
A biased review of biases in Twitter studies on political collective action
P Cihon, T Yasseri
Frontiers in Physics, 34, 2016
522016
How digital design shapes political participation: A natural experiment with social information
SA Hale, P John, H Margetts, T Yasseri
PloS one 13 (4), e0196068, 2018
50*2018
Wikipedia traffic data and electoral prediction: towards theoretically informed models
T Yasseri, J Bright
EPJ Data Science 5 (1), 1-15, 2016
50*2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20