Παρακολούθηση
Nikos Mamassis
Nikos Mamassis
Associate Professor of Hydrology; Dept. of Water Resources; School of Civil Engineering; NTU Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα itia.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HESS Opinions" A random walk on water"
D Koutsoyiannis
Hydrology and Earth System Sciences 14 (3), 585-601, 2010
282*2010
Comparative evaluation of 1D and quasi-2D hydraulic models based on benchmark and real-world applications for uncertainty assessment in flood mapping
P Dimitriadis, A Tegos, A Oikonomou, V Pagana, A Koukouvinos, ...
Journal of Hydrology 534, 478-492, 2016
1952016
On the credibility of climate predictions
D Koutsoyiannis, A Efstratiadis, N Mamassis, A Christofides
Hydrological Sciences Journal 53 (4), 671-684, 2008
1862008
A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data
GG Anagnostopoulos, D Koutsoyiannis, A Christofides, A Efstratiadis, ...
Hydrological Sciences Journal–Journal des Sciences Hydrologiques 55 (7 …, 2010
1272010
Desalination technologies: Hellenic experience
K Zotalis, EG Dialynas, N Mamassis, AN Angelakis
Water 6 (5), 1134-1150, 2014
962014
A decision support system for the management of the water resource system of Athens
D Koutsoyiannis, G Karavokiros, A Efstratiadis, N Mamassis, ...
Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 28 (14-15), 599-609, 2003
882003
Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?
A Efstratiadis, AD Koussis, D Koutsoyiannis, N Mamassis
Natural Hazards and Earth System Sciences 14 (6), 1417-1428, 2014
712014
Estimation of actual evapotranspiration by remote sensing: Application in Thessaly Plain, Greece
A Tsouni, C Kontoes, D Koutsoyiannis, P Elias, N Mamassis
Sensors 8 (6), 3586-3600, 2008
522008
Probabilistic hydrological post-processing at scale: Why and how to apply machine-learning quantile regression algorithms
G Papacharalampous, H Tyralis, A Langousis, AW Jayawardena, ...
Water 11 (10), 2126, 2019
452019
Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece
D Koutsoyiannis, N Mamassi, A Tegos
Water science and technology: water supply 7 (1), 13-22, 2007
342007
Comparative analysis of reference evapotranspiration estimation between various methods and the FAO56 Penman-Monteith procedure
N Efthimiou, S Alexandris, C Karavitis, N Mamassis
European Water 42, 19-34, 2013
322013
Spatial analysis of the electrical energy demand in Greece
H Tyralis, N Mamassis, YN Photis
Energy Policy 102, 340-352, 2017
262017
Floods in Greece
D Koutsoyiannis, N Mamassis, A Efstratiadis, N Zarkadoulas, Y Markonis
Changes of flood risk in Europe, 238-256, 2012
262012
Influence of atmospheric circulation types on space‐time distribution of intense rainfall
N Mamassis, D Koutsoyiannis
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 101 (D21), 26267-26276, 1996
251996
Scientific dialogue on climate: is it giving black eyes or opening closed eyes? Reply to “A black eye for the Hydrological Sciences Journal” by D. Huard
D Koutsoyiannis, A Christofides, A Efstratiadis, GG Anagnostopoulos, ...
Hydrological Sciences Journal 56 (7), 1334-1339, 2011
242011
Hydrognomon–open source software for the analysis of hydrological data
S Kozanis, A Christofides, N Mamassis, A Efstratiadis, D Koutsoyiannis
Proceedings of the European Geosciences Union (EGU) General Assembly, Vienna …, 2010
242010
A brief history of urban water management in ancient Greece
N Zarkadoulas, D Koutsoyiannis, N Manassis, AN Angelakis, A Angelakis, ...
Evolution of water supply through the Millennia, 259-270, 2012
232012
Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates
A Tegos, A Efstratiadis, N Malamos, N Mamassis, D Koutsoyiannis
Agriculture and Agricultural Science Procedia 4, 2-9, 2015
202015
On the representation of hyetograph characteristics by stochastic rainfall models
D Koutsoyiannis, N Mamassis
Journal of hydrology 251 (1-2), 65-87, 2001
202001
Exploratory data analysis of the electrical energy demand in the time domain in Greece
H Tyralis, G Karakatsanis, K Tzouka, N Mamassis
Energy 134, 902-918, 2017
182017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20