Παρακολούθηση
Mattia Fazzini
Mattia Fazzini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umn.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
RAIN: Refinable Attack Investigation with On-demand Inter-Process Information Flow Tracking
Y Ji, S Lee, E Downing, W Wang, M Fazzini, T Kim, A Orso, W Lee
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
1172017
Automated API-usage update for Android apps
M Fazzini, Q Xin, A Orso
Proceedings of the 28th ACM SIGSOFT International Symposium on Software …, 2019
762019
Barista: A Technique for Recording, Encoding, and Running Platform Independent Android Tests
M Fazzini, ENDA Freitas, SR Choudhary, A Orso
Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Software Testing …, 2017
722017
Automatically Translating Bug Reports into Test Cases for Mobile Apps
M Fazzini, M Prammer, M d'Amorim, A Orso
Proceedings of the 27th ACM SIGSOFT International Symposium on Software …, 2018
682018
Automated Cross-Platform Inconsistency Detection for Mobile Apps
M Fazzini, A Orso
Proceedings of the 32nd IEEE/ACM International Conference on Automated …, 2017
682017
Enabling Refinable Cross-Host Attack Investigation with Efficient Data Flow Tagging and Tracking
Y Ji, S Lee, M Fazzini, J Allen, E Downing, T Kim, A Orso, W Lee
Proceedings of the 27th USENIX Security Symposium, 1705-1722, 2018
582018
Viewpoints: Differential String Analysis for Discovering Client- and Server-Side Input Validation Inconsistencies
M Alkhalaf, SR Choudhary, M Fazzini, T Bultan, A Orso, C Kruegel
Proceedings of the 2012 International Symposium on Software Testing and …, 2012
342012
AutoCSP: Automatically Retrofitting CSP to Web Applications
M Fazzini, P Saxena, A Orso
Proceedings of the 37th International Conference on Software Engineering …, 2015
332015
Characterizing Human Aspects in Reviews of COVID-19 Apps
M Fazzini, H Khalajzadeh, O Haggag, Z Li, H Obie, C Arora, W Hussain, ...
9th IEEE/ACM International Conference on Mobile Software Engineering and Systems, 2022
222022
Identifying and Characterizing Silently-Evolved Methods in the Android API
P Liu, L Li, Y Yan, M Fazzini, J Grundy
2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering …, 2021
202021
Automatically detecting api-induced compatibility issues in android apps: A comparative analysis (replicability study)
P Liu, Y Zhao, H Cai, M Fazzini, J Grundy, L Li
Proceedings of the 31st ACM SIGSOFT International Symposium on Software …, 2022
192022
Enhancing Mobile App Bug Reporting via Real-time Understanding of Reproduction Steps
M Fazzini, KP Moran, C Bernal-Cardenas, T Wendland, A Orso, ...
IEEE Transactions on Software Engineering, 2022
152022
APIMigrator: An API-Usage Migration Tool for Android Apps
M Fazzini, Q Xin, A Orso
Proceedings of the 6th International Conference on Mobile Software …, 2020
152020
ANDROR2: A Dataset of Manually-Reproduced Bug Reports for Android apps
T Wendland, J Sun, J Mahmud, SMH Mansur, S Huang, K Moran, J Rubin, ...
142021
A Framework for Automated Test Mocking of Mobile Apps
M Fazzini, A Gorla, A Orso
The 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering …, 2020
132020
Identifying Features of Android Apps from Execution Traces
Q Xin, F Behrang, M Fazzini, A Orso
2019 IEEE/ACM 6th International Conference on Mobile Software Engineering …, 2019
102019
An Empirical Investigation into the Reproduction of Bug Reports for Android Apps
J Johnson, J Mahmud, T Wendland, K Moran, J Rubin, M Fazzini
International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering, 2022
92022
Use of Test Doubles in Android Testing: An In-Depth Investigation
M Fazzini, C Choi, JM Copia, G Lee, Y Kakehi, A Gorla, A Orso
International Conference on Software Engineering, 2022
82022
Do Customized Android Frameworks Keep Pace with Android?
LL Pei Liu, Mattia Fazzini, John Grundy
International Conference on Mining Software Repositories, 2022
72022
Methods and systems for testing mobile applications for android mobile devices
SR Choudhary, M Fazzini, A Orso
US Patent 10,296,444, 2019
72019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20