Παρακολούθηση
Christos Makris
Christos Makris
Associate professor, University of Patras, and Collaborating Teaching Staff Hellenic Open
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ceid.upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrating GIS, GPS and GSM technologies for the effective management of ambulances
G Derekenaris, J Garofalakis, C Makris, J Prentzas, S Sioutas, ...
Computers, Environment and Urban Systems 25 (3), 267-278, 2001
2632001
Model-agnostic interpretability with shapley values
A Messalas, Y Kanellopoulos, C Makris
2019 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and …, 2019
982019
Code quality evaluation methodology using the ISO/IEC 9126 standard
Y Kanellopoulos, P Antonellis, D Antoniou, C Makris, E Theodoridis, ...
arXiv preprint arXiv:1007.5117, 2010
962010
Techniques to support Web Service selection and consumption with QoS characteristics
V Diamadopoulou, C Makris, Y Panagis, E Sakkopoulos
Journal of Network and Computer Applications 31 (2), 108-130, 2008
882008
Using information retrieval techniques for supporting data mining
IN Kouris, CH Makris, AK Tsakalidis
Data & Knowledge Engineering 52 (3), 353-383, 2005
722005
Category ranking for personalized search
C Makris, Y Panagis, E Sakkopoulos, A Tsakalidis
Data & Knowledge Engineering 60 (1), 109-125, 2007
692007
T-PICE: Twitter personality based influential communities extraction system
E Kafeza, A Kanavos, C Makris, P Vikatos
2014 IEEE International Congress on Big Data, 212-219, 2014
662014
Approximate string matching with gaps
M Crochemore, CS Iliopoulos, C Makris, W Rytter, AK Tsakalidis, ...
Nord. J. Comput. 9 (1), 54-65, 2002
602002
New upper bounds for generalized intersection searching problems
P Bozanis, N Kitsios, C Makris, A Tsakalidis
Automata, Languages and Programming: 22nd International Colloquium, ICALP 95 …, 1995
581995
Mining source code elements for comprehending object-oriented systems and evaluating their maintainability
Y Kanellopoulos, T Dimopulos, C Tjortjis, C Makris
ACM SIGKDD Explorations Newsletter 8 (1), 33-40, 2006
562006
Efficient and adaptive discovery techniques of web services handling large data sets
C Makris, Y Panagis, E Sakkopoulos, A Tsakalidis
Journal of Systems and Software 79 (4), 480-495, 2006
552006
A web page usage prediction scheme using sequence indexing and clustering techniques
C Dimopoulos, C Makris, Y Panagis, E Theodoridis, A Tsakalidis
Data & Knowledge Engineering 69 (4), 371-382, 2010
542010
Wavelet trees: A survey
C Makris
Computer Science and Information Systems 9 (2), 585-625, 2012
532012
The weighted suffix tree: An efficient data structure for handling molecular weighted sequences and its applications
CS Iliopoulos, C Makris, Y Panagis, K Perdikuri, E Theodoridis, ...
Fundamenta Informaticae 71 (2-3), 259-277, 2006
522006
A data mining methodology for evaluating maintainability according to ISO/IEC-9126 software engineering–product quality standard
P Antonellis, D Antoniou, Y Kanellopoulos, C Makris, E Theodoridis, ...
Special Session on System Quality and Maintainability-SQM2007, 2007
492007
Improved bounds for finger search on a RAM
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
Algorithms-ESA 2003: 11th Annual European Symposium, Budapest, Hungary …, 2003
472003
Algorithms for three-dimensional dominance searching in linear space
C Makris, A Tsakalidis
Information Processing Letters 66 (6), 277-283, 1998
471998
Dynamic interpolation search revisited
A Kaporis, C Makris, S Sioutas, A Tsakalidis, K Tsichlas, C Zaroliagis
Automata, Languages and Programming: 33rd International Colloquium, ICALP …, 2006
46*2006
Optimal finger search trees in the pointer machine
GS Brodal, G Lagogiannis, C Makris, A Tsakalidis, K Tsichlas
Proceedings of the thiry-fourth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2002
442002
Algorithms for clustering clickstream data
P Antonellis, C Makris, N Tsirakis
Information Processing Letters 109 (8), 381-385, 2009
422009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20