Παρακολούθηση
Daniele Malitesta
Daniele Malitesta
Ph.D. Student, Polytechnic University of Bari
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TAaMR: Targeted Adversarial Attack against Multimedia Recommender Systems
T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
the 50th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and …, 2020
312020
Elliot: a Comprehensive and Rigorous Framework for Reproducible Recommender Systems Evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in …, 2021
292021
A Study of Defensive Methods to Protect Visual Recommendation Against Adversarial Manipulation of Images
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in …, 2021
122021
A Study on the Relative Importance of Convolutional Neural Networks in Visually-Aware Recommender Systems
Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
72021
Assessing Perceptual and Recommendation Mutation of Adversarially-Poisoned Visual Recommenders (short paper).
VW Anelli, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
DP@ AI* IA, 49-56, 2020
52020
V-elliot: Design, evaluate and tune visual recommender systems
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
Fifteenth ACM Conference on Recommender Systems, 768-771, 2021
32021
Leveraging Content-Style Item Representation for Visual Recommendation
Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
The 44th European Conference on Information Retrieval (ECIR'22), 2022
22022
Assessing Perceptual and Recommendation Mutation of Adversarially-Poisoned Visual Recommenders
VW Anelli, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
WDCS@NeurIPS 2020, The 1st Workshop on Dataset Curation and Security co …, 2020
22020
An Empirical Study of DNNs Robustification Inefficacy in Protecting Visual Recommenders
VW Anelli, T Di Noia, D Malitesta, FA Merra
arXiv preprint arXiv:2010.00984, 2020
22020
Adversarial Attacks against Visual Recommendation: an Investigation on the Influence of Items’ Popularity
VW Anelli, T Di Noia, E Di Sciascio, D Malitesta, FA Merra
The 2nd Workshop on Online Misinformation- and Harm-Aware Recommender …, 2021
12021
Deep Learning-Based Adaptive Image Compression System for a Real-World Scenario
VW Anelli, Y Deldjoo, T Di Noia, D Malitesta
2020 IEEE Conference on Evolving and Adaptive Intelligent Systems (EAIS), 1-8, 2020
12020
The Challenging Reproducibility Task in Recommender Systems Research between Traditional and Deep Learning Models
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
30th Symposium on Advanced Database System, 2022
2022
V-Elliot: Speeding up Visual Recommendation via a GPU-powered Data Input Pipeline
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
NVIDIA GTC 2022, 2022
2022
How to perform reproducible experiments in the ELLIOT recommendation framework: data processing, model selection, and performance evaluation
VW Anelli, A Bellogín, A Ferrara, D Malitesta, FA Merra, C Pomo, ...
The 11th Italian Information Retrieval Workshop (IIR '21), 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14