Παρακολούθηση
Apostolia (Lia) Galani, Αποστολία (Λία) Γαλάνη
Apostolia (Lia) Galani, Αποστολία (Λία) Γαλάνη
National and Kapodistrian University of Athens, Associate Professor in Geography Education
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα primedu.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Achieving educational goals in microscopy education by adopting virtual reality labs on top of face-to-face tutorials
E Paxinou, M Georgiou, V Kakkos, D Kalles, L Galani
Research in Science & Technological Education, 2020
172020
GEO-LITERACY AS THE BASIS OF THE BUILDING OF CULTURAL IDENTITY.
L Galani
European Journal of Geography 7 (1), 2016
122016
Educational robotics in primary education: A systematic literature review
I Kyriazopoulos, G Koutromanos, A Voudouri, A Galani
Research Anthology on Computational Thinking, Programming, and Robotics in …, 2022
52022
The “unknown” greek paleoenvironment and fossils: evaluating Geography curriculum proposals for Elementary School
S Fragouli, Α Rokka, A Galani
European Journal of Geography 8 (2), 2017
32017
Are Pre-Service Teachers Ready to Write Stories in the Sciences?
M Georgiou, K Ziogka, L Galani
Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education 16 (4), 2220, 2020
22020
The Heritage of Trauma: Commemorative Monuments of the Asia Minor Catastrophe in Greece
L Galani, S Lekakis
Places of Memory and Legacies in an Age of Insecurities and Globalization …, 2020
22020
Online visual dialogues about place: Using the Geostream tools to identify heritage
G Arrigoni, A Galani, L Galani, K Halkia, OE Kassaveti, R Kakampoura
Report, 2017
22017
Junior Primary Greek School Pupils’ Perceptions of the City’s Public Open Spaces and Especially of the Urban Square: A Case Study
N Papageorgiou, A Galani, E Mavrikaki
RIGEO 6 (1), 49-66, 2016
22016
An Investigation of Hand-Drawn Representations of Rivers by Fifth-Grade Students in Greek Elementary Schools
A Galani, A Rokka
International Scholarly Research Notices 2014, 2014
22014
Nature of science in Greek secondary school biology textbooks
N Kapsala, A Galani, E Mavrikaki
CEPS Journal 12 (2), 143-168, 2022
12022
Teaching "Climate Change and Glaciers" Using ESA-Eduspace Material
A Karatza, L Galani, I Parcharidis
Current Journal of Applied Science and Technology 39 (15), 68-78, 2020
12020
European identity and european heritage: A critical approach of Greek, British and Spanish geography textbooks
A Galani, A Karatza
American Journal of Educational Research 7 (12), 966-975, 2019
12019
Astronomy in education: Simulating space research experiment in the classroom by writing computer codes
G Bampasidis, L Galani, G Koutromanos
INTED2019 Proceedings, 5614-5622, 2019
12019
Redesign the school yard using Google SketchUp: a pilot project
L Galani
International Journal of Research in Education Methodology 7 (2), 1101-1110, 2015
12015
Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις φυσικές επιστήμες στο Γυμνάσιο: Σχέδια διδασκαλίας και υποστηρικτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Β Περάκη, Β Τσελφές, Α Γαλάνη, Γ Φασουλόπουλος, Α Ραγγούσης
12011
How is the use of GIS in geographical and environmental education evaluated? Findings from a systematic review
G Konstantakatos, L Galani
International Research in Geographical and Environmental Education, 1-17, 2022
2022
Chapter Designing VR and AR gamifications for cultural heritage educational escape games
S Papadopoulos, V Bourdakis, E Mantzari, A Vagelatos, A Galani, ...
FrancoAngeli, 2022
2022
Student-Teachers’ Abilities and Attitudes towards Scratch as a Multimedia Construction tool to Represent Physical Geography Phenomena
A Stoumpa, A., Skordoulis, D., Galani
The special issue of the 13th Conference on Informatics in Education (CIE …, 2022
2022
Astronomy and Space-Themed Mobile Games: Tools to Support Science Education or Learning Barriers due to the Misconceptions They Generate?
C Bampasidis, G., Galani, A., & Skordoulis
Handbook of Research on Acquiring 21st Century Literacy Skills Through Game …, 2022
2022
Developing Pre-Service Teachers' STEM Skills With Raspberry Pi Activities
G Bampasidis, A Galani, G Koutromanos
Handbook of Research on Using Educational Robotics to Facilitate Student …, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20