Παρακολούθηση
Artem Tsikiridis
Artem Tsikiridis
Postdoctoral Researcher, CWI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cwi.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tight welfare guarantees for pure nash equilibria of the uniform price auction
G Birmpas, E Markakis, O Telelis, A Tsikiridis
Theory of Computing Systems 63, 1451-1469, 2019
92019
Integrating clinical data from hospital databases.
K Karozos, I Spartalis, A Tsikiridis, D Trivela, V Vassalos
SWH@ ISWC, 2018
32018
On Improved Interval Cover Mechanisms for Crowdsourcing Markets
E Markakis, G Papasotiropoulos, A Tsikiridis
International Symposium on Algorithmic Game Theory, 94-112, 2022
22022
On core-selecting and core-competitive mechanisms for binary single-parameter auctions
E Markakis, A Tsikiridis
International Conference on Web and Internet Economics, 271-285, 2019
22019
Partial allocations in budget-feasible mechanism design: bridging multiple levels of service and divisible agents
G Amanatidis, S Klumper, E Markakis, G Schäfer, A Tsikiridis
International Conference on Web and Internet Economics, 41-58, 2023
2023
Design and analysis of auction mechanisms: algorithms and incentives
A Tsikiridis
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της …, 2023
2023
Towards a Characterization of Worst Case Equilibria in the Discriminatory Price Auction
E Markakis, A Sgouritsa, A Tsikiridis
International Conference on Web and Internet Economics, 186-204, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7