Παρακολούθηση
Li-Pen Wang
Li-Pen Wang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.tw - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Impact of spatial and temporal resolution of rainfall inputs on urban hydrodynamic modelling outputs: A multi-catchment investigation
S Ochoa-Rodriguez, LP Wang, A Gires, RD Pina, R Reinoso-Rondinel, ...
Journal of Hydrology 531, 389-407, 2015
2582015
A review of radar‐rain gauge data merging methods and their potential for urban hydrological applications
S Ochoa‐Rodriguez, LP Wang, P Willems, C Onof
Water Resources Research 55 (8), 6356-6391, 2019
1102019
Collaborative modelling for active involvement of stakeholders in urban flood risk management
M Evers, A Jonoski, Č Maksimovič, L Lange, S Ochoa Rodriguez, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 12 (9), 2821-2842, 2012
892012
A comparative analysis of TRMM–rain gauge data merging techniques at the daily time scale for distributed rainfall–runoff modeling applications
D Nerini, Z Zulkafli, LP Wang, C Onof, W Buytaert, W Lavado-Casimiro, ...
Journal of Hydrometeorology 16 (5), 2153-2168, 2015
862015
Radar–raingauge data combination techniques: a revision and analysis of their suitability for urban hydrology
LP Wang, S Ochoa-Rodríguez, NE Simões, C Onof, Č Maksimović
Water science and technology 68 (4), 737-747, 2013
752013
Enhancement of radar rainfall estimates for urban hydrology through optical flow temporal interpolation and Bayesian gauge-based adjustment
LP Wang, S Ochoa-Rodriguez, J Van Assel, RD Pina, M Pessemier, ...
Journal of Hydrology 531, 408-426, 2015
482015
Stochastic urban pluvial flood hazard maps based upon a spatial-temporal rainfall generator
NE Simões, S Ochoa-Rodríguez, LP Wang, RD Pina, A Sá Marques, ...
Water 7 (7), 3396-3406, 2015
392015
Singularity-sensitive gauge-based radar rainfall adjustment methods for urban hydrological applications
LP Wang, S Ochoa-Rodriguez, C Onof, P Willems
Hydrology and Earth System Sciences 19 (9), 4001-4021, 2015
362015
Enhanced object-based tracking algorithm for convective rain storms and cells
C Muñoz, LP Wang, P Willems
Atmospheric Research 201, 144-158, 2018
302018
Surface water flood warnings in England: overview, assessment and recommendations based on survey responses and workshops
S Ochoa‐Rodríguez, LP Wang, L Thraves, A Johnston, C Onof
Journal of Flood Risk Management 11, S211-S221, 2018
302018
Fractal analysis of urban catchments and their representation in semi-distributed models: imperviousness and sewer system
A Gires, I Tchiguirinskaia, D Schertzer, S Ochoa-Rodriguez, P Willems, ...
Hydrology and Earth System Sciences 21 (5), 2361-2375, 2017
242017
A spatial-temporal rainfall generator for urban drainage design
FH McRobie, LP Wang, C Onof, S Kenney
Water science and technology 68 (1), 240-249, 2013
242013
Modelling rainfall with a Bartlett–Lewis process: new developments
C Onof, LP Wang
Hydrology and Earth System Sciences 24 (5), 2791-2815, 2020
212020
Urban pluvial flood modelling: current theory and practice
S Ochoa-Rodriguez, C Onof, Č Maksimović, LP Wang, P Willems, ...
Review document related to Work Package, 1-48, 2013
142013
Can we estimate flood frequency with point-process spatial-temporal rainfall models?
Y Chen, A Paschalis, LP Wang, C Onof
Journal of Hydrology 600, 126667, 2021
112021
Urban pluvial flood modelling with real time rainfall information–UK case studies
A Schellart, S Ochoa, N Simões, LP Wang, M Rico-Ramirez, S Liguori, ...
IWA (International Water Association), 2011
112011
A coupled SSA-SVM technique for stochastic short-term rainfall forecasting
N Simões, L Wang, S Ochoa-Rodriguez, JP Leitão, R Pina, C Onof, ...
92011
Reconstruction of sub-daily rainfall sequences using multinomial multiplicative cascades
L Wang, C Onof, C Maksimovic
Hydrology and Earth System Sciences Discussions 7 (4), 5267-5297, 2010
92010
FloodCitiSense: Early warning service for urban pluvial floods for and by citizens and city authorities
B Verbeiren, SD Seyoum, I Lubbad, T Xin, MC ten Veldhuis, C Onof, ...
New Trends in Urban Drainage Modelling: UDM 2018 11, 660-664, 2019
82019
Analysis of kriged rainfields using multifractals
L Wang, C Onof, S Ochoa, N Simões
ETH Zurich, 2012
82012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20