Παρακολούθηση
Theodore Karakasidis
Theodore Karakasidis
Professor, Physics Department, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Use of fuzzy clustering technique and matrices to classify amino acids and its impact to Chou's pseudo amino acid composition
DN Georgiou, TE Karakasidis, JJ Nieto, A Torres
Journal of theoretical biology 257 (1), 17-26, 2009
2262009
Transport properties of liquid argon in krypton nanochannels: anisotropy and non-homogeneity introduced by the solid walls
F Sofos, T Karakasidis, A Liakopoulos
International Journal of Heat and Mass Transfer 52 (3-4), 735-743, 2009
1452009
Multiscale modeling in nanomaterials science
TE Karakasidis, CA Charitidis
Materials Science and Engineering: C 27 (5-8), 1082-1089, 2007
1252007
Effects of wall roughness on flow in nanochannels
FD Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Physical Review E 79 (2), 026305, 2009
1182009
The application of complex network time series analysis in turbulent heated jets
AΚ Charakopoulos, TE Karakasidis, PN Papanicolaou, A Liakopoulos
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 24 (2), 024408, 2014
882014
Surface wettability effects on flow in rough wall nanochannels
F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Microfluidics and Nanofluidics 12, 25-31, 2012
722012
Effect of wall roughness on shear viscosity and diffusion in nanochannels
F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
International Journal of Heat and Mass Transfer 53 (19-20), 3839-3846, 2010
702010
Grain-boundary diffusion of cation vacancies in nickel oxide: mA molecular-dynamics study
T Karakasidis, M Meyer
Physical Review B 55 (20), 13853, 1997
701997
A comment on a rigid-ion potential for UO2
T Karakasidis, PJD Lindan
Journal of Physics: Condensed Matter 6 (15), 2965, 1994
691994
A short survey on genetic sequences, Chou’s pseudo amino acid composition and its combination with fuzzy set theory
DN Georgiou, TE Karakasidis, AC Megaritis
The Open Bioinformatics Journal 7 (1), 2013
622013
Non-equilibrium molecular dynamics investigation of parameters affecting planer nanochannel flows
F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Journal of Contemporary Engineering Science 2, 283-298, 2009
572009
Friction factor in nanochannel flows
A Liakopoulos, F Sofos, TE Karakasidis
Microfluidics and Nanofluidics 20, 1-7, 2016
542016
Unified description of size effects of transport properties of liquids flowing in nanochannels
AE Giannakopoulos, F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
International Journal of Heat and Mass Transfer, 2012
542012
On perturbations of the Mandelbrot map
J Argyris, I Andreadis, TE Karakasidis
Chaos, Solitons & Fractals 11 (7), 1131-1136, 2000
502000
Dissipative particle dynamics investigation of parameters affecting planar nanochannel flows
D Kasiteropoulou, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Materials Science and Engineering: B 176 (19), 1574-1579, 2011
462011
Micromixing Efficiency of Particles in Heavy Metal Removal Processes under Various Inlet Conditions
E Karvelas, C Liosis, L Benos, T Karakasidis, I Sarris
Water 11 (6), 1135, 2019
452019
On the Julia set of the perturbed Mandelbrot map
J Argyris, TE Karakasidis, I Andreadis
Chaos, Solitons & Fractals 11 (13), 2067-2073, 2000
452000
On the Julia sets of a noise-perturbed Mandelbrot map
J Argyris, TE Karakasidis, I Andreadis
Chaos, Solitons & Fractals 13 (2), 245-252, 2002
442002
Parameters Affecting Slip Length at the Nanoscale
F Sofos, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 10 (3), 648-650, 2013
382013
Mesoscopic simulation of fluid flow in periodically grooved microchannels
D Kasiteropoulou, TE Karakasidis, A Liakopoulos
Computers & Fluids 74, 91-101, 2013
362013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20