Παρακολούθηση
Kostas Sagonas
Kostas Sagonas
School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Linking epigenetics and biological conservation: Towards a conservation epigenetics perspective
O Rey, C Eizaguirre, B Angers, M Baltazar‐Soares, K Sagonas, ...
Functional Ecology 34 (2), 414-427, 2020
882020
Insularity affects head morphology, bite force and diet in a Mediterranean lizard
K Sagonas, P Pafilis, P Lymberakis, CM Donihue, A Herrel, ED Valakos
Biological Journal of the Linnean Society 112 (3), 469-484, 2014
752014
The effect of body size on the thermoregulation of lizards on hot, dry Mediterranean islands
K Sagonas, S Meiri, ED Valakos, P Pafilis
Journal of Thermal Biology 38 (2), 92-97, 2013
602013
Reproductive biology of insular reptiles: marine subsidies modulate expression of the “island syndrome”
P Pafilis, J Foufopoulos, K Sagonas, A Runemark, E Svensson, ...
Copeia 2011 (4), 545-552, 2011
562011
Ecological explanations to island gigantism: dietary niche divergence, predation, and size in an endemic lizard
A Runemark, K Sagonas, EI Svensson
Ecology 96 (8), 2077-2092, 2015
522015
Grazing by goats on islands affects the populations of an endemic M editerranean lizard
P Pafilis, I Anastasiou, K Sagonas, ED Valakos
Journal of Zoology 290 (4), 255-264, 2013
512013
Molecular systematics and historical biogeography of the green lizards (Lacerta) in Greece: Insights from mitochondrial and nuclear DNA
K Sagonas, N Poulakakis, P Lymberakis, A Parmakelis, P Pafilis, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 76, 144-154, 2014
472014
Inconsistent patterns of body size evolution in co‐occurring island reptiles
Y Itescu, R Schwarz, CM Donihue, A Slavenko, SA Roussos, K Sagonas, ...
Global Ecology and Biogeography 27 (5), 538-550, 2018
412018
The impact of insularity on the thermoregulation of a Mediterranean lizard
K Sagonas, ED Valakos, P Pafilis
Journal of Thermal Biology 38 (8), 480-486, 2013
402013
Effects of insularity on digestion: living on islands induces shifts in physiological and morphological traits in island reptiles
K Sagonas, P Pafilis, ED Valakos
The Science of Nature 102, 1-7, 2015
302015
Trends and patterns in the feeding ecology of the widespread Balkan green lizard Lacerta trilineata (Squamata: Lacertidae) in insular and continental Greece
K Sagonas, P Pafilis, P Lymberakis, ED Valakos
North-Western Journal of Zoology 11 (1), 117-126, 2015
242015
Living in sympatry: The effect of habitat partitioning on the thermoregulation of three Mediterranean lizards
K Sagonas, G Kapsalas, E Valakos, P Pafilis
Journal of thermal biology 65, 130-137, 2017
222017
Selection, drift, and introgression shape MHC polymorphism in lizards
K Sagonas, A Runemark, A Antoniou, P Lymberakis, P Pafilis, ED Valakos, ...
Heredity 122 (4), 468-484, 2019
202019
Experimental parasite infection causes genome-wide changes in DNA methylation
K Sagonas, BS Meyer, J Kaufmann, TL Lenz, R Häsler, C Eizaguirre
Molecular Biology and Evolution 37 (8), 2287-2299, 2020
192020
The particularities of a remote islet shape the thermoregulatory profile of an endemic Mediterranean lizard
P Pafilis, P Lymberakis, K Sagonas, E Valakos
Journal of Thermal Biology 61, 55-60, 2016
162016
Immune responses of a wall lizard to whole-body exposure to radiofrequency electromagnetic radiation
D Mina, K Sagonas, AF Fragopoulou, P Pafilis, A Skouroliakou, ...
International Journal of Radiation Biology 92 (3), 162-168, 2016
152016
Sex does not affect tail autotomy in lacertid lizards
P Pafilis, K Sagonas, G Kapsalas, J Foufopoulos, ED Valakos
Acta Herpetologica 12 (1), 19-27, 2017
142017
Body size affects digestive performance in a Mediterranean lizard
P Pafilis, S Meiri, K Sagonas, D Karakasi, E Kourelou, ED Valakos
The Herpetological Journal 26 (3), 199-205, 2016
132016
Traits of reproduction and feeding of the European Green Lizard, Lacerta viridis (Laurenti, 1768), at the southern edge of its distribution (Squamata: Sauria: Lacertidae)
K Sagonas, ED Valakos, P Lymberakis, P Pafilis
Herpetozoa 30 (3/4), 115-129, 2018
102018
Mediodactylus kotschyi in the Peloponnese peninsula, Greece: distribution and habitat
R Schwarz, IA Gavriilidi, Y Itescu, S Jamison, K Sagonas, S Meiri, P Pafilis
Acta Herpetologica 11 (2), 179-187, 2016
102016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20