Παρακολούθηση
John Domingue
John Domingue
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα open.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The blockchain and kudos: A distributed system for educational record, reputation and reward
M Sharples, J Domingue
Adaptive and Adaptable Learning: 11th European Conference on Technology …, 2016
8292016
Enabling semantic web services: the web service modeling ontology
D Fensel, H Lausen, A Polleres, J De Bruijn, M Stollberg, D Roman, ...
Springer Science & Business Media, 2006
6322006
Semantic business process management: A vision towards using semantic web services for business process management
M Hepp, F Leymann, J Domingue, A Wahler, D Fensel
IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE'05), 535-540, 2005
5732005
MnM: Ontology driven semi-automatic and automatic support for semantic markup
M Vargas-Vera, E Motta, J Domingue, M Lanzoni, A Stutt, F Ciravegna
Knowledge Engineering and Knowledge Management: Ontologies and the Semantic …, 2002
4702002
Software visualization: Programming as a multimedia experience
J Stasko
MIT press, 1998
4681998
Tadzebao and WebOnto: Discussing, browsing, and editing ontologies on the web
J Domingue
4621998
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Preface
A Roychoudhury, M D'Souza
452*2012
Handbook of semantic web technologies
J Domingue, D Fensel, JA Hendler
Springer Science & Business Media, 2011
3282011
ScholOnto: an ontology-based digital library server for research documents and discourse
S Buckingham Shum, E Motta, J Domingue
International Journal on Digital Libraries 3, 237-248, 2000
2972000
IRS–II: A framework and infrastructure for semantic web services
E Motta, J Domingue, L Cabral, M Gaspari
The Semantic Web-ISWC 2003: Second International Semantic Web Conference …, 2003
2942003
Approaches to semantic web services: an overview and comparisons
L Cabral, J Domingue, E Motta, T Payne, F Hakimpour
The Semantic Web: Research and Applications: First European Semantic Web …, 2004
2612004
Magpie–towards a semantic web browser
M Dzbor, J Domingue, E Motta
International semantic web conference, 690-705, 2003
2262003
IRS-III: A broker for semantic web services based applications
L Cabral, J Domingue, S Galizia, A Gugliotta, V Tanasescu, C Pedrinaci, ...
The Semantic Web-ISWC 2006: 5th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2006
2162006
Toward the next wave of services: Linked services for the web of data
C Pedrinaci, J Domingue
Journal of Universal Computer Science 16 (13), 1694-1719, 2010
2032010
Investigating web apis on the world wide web
M Maleshkova, C Pedrinaci, J Domingue
2010 eighth ieee european conference on web services, 107-114, 2010
1992010
Web service modeling ontology (wsmo)
J De Bruijn, C Bussler, J Domingue, D Fensel, M Hepp, M Kifer, ...
Interface 5 (1), 50, 2005
1922005
Irs iii: A platform and infrastructure for creating wsmo based semantic web services
J Domingue, L Cabral, F Hakimpour, D Sell, E Motta
1762004
Software visualization
JT Stasko, J Domingue, MH Brown, BA Price
MIT Press, 1998
1721998
Towards the future internet: A European research perspective
G Tselentis
IOS press, 2009
1592009
Ontology-driven document enrichment: principles, tools and applications
E Motta, SB Shum, J Domingue
International Journal of Human-Computer Studies 52 (6), 1071-1109, 2000
1582000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20