Παρακολούθηση
Athanasios Papaioannou
Athanasios Papaioannou
Professor in Sport and Exercise Psychology, TEFAA, University of Thessaly, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pe.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Development of a questionnaire to measure achievement orientations in physical education
A Papaioannou
Research quarterly for exercise and sport 65 (1), 11-20, 1994
5431994
Teachers' motivation to participate in training and to implement innovations
G Gorozidis, AG Papaioannou
Teaching and teacher education 39, 1-11, 2014
5252014
A one-year intervention in 7th grade physical education classes aiming to change motivational climate and attitudes towards exercise
N Digelidis, A Papaioannou, K Laparidis, T Christodoulidis
Psychology of Sport and exercise 4 (3), 195-210, 2003
3592003
The effect of task structure, perceived motivational climate and goal orientations on students' task involvement and anxiety
A Papaioannou, O Kouli
Journal of Applied Sport Psychology 11 (1), 51-71, 1999
3151999
A multilevel approach to motivational climate in physical education and sport settings: An individual or a group level construct?
A Papaioannou, HW Marsh, Y Theodorakis
Journal of sport and exercise psychology 26 (1), 90-118, 2004
2942004
Differential perceptual and motivational patterns when different goals are adopted
A Papaioannou
Journal of sport and exercise psychology 17 (1), 18-34, 1995
2721995
Age‐group differences in intrinsic motivation, goal orientations and perceptions of athletic competence, physical appearance and motivational climate in Greek physical education
N Digelidis, A Papaioannou
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 9 (6), 375-380, 1999
2541999
Causal relationships of sport and exercise involvement with goal orientations, perceived competence and intrinsic motivation in physical education: A longitudinal study
A Papaioannou, E Bebetsos, Y Theodorakis, T Christodoulidis, O Kouli
Journal of sports sciences 24 (4), 367-382, 2006
2362006
Sport psychology services to high performance athletes during COVID-19
R Schinke, A Papaioannou, K Henriksen, G Si, L Zhang, P Haberl
International journal of sport and exercise psychology 18 (3), 269-272, 2020
2262020
Students' perceptions of the physical education class environment for boys and girls and the perceived motivational climate
A Papaioannou
Research Quarterly for exercise and sport 69 (3), 267-275, 1998
2221998
Causal ordering of physical self-concept and exercise behavior: reciprocal effects model and the influence of physical education teachers.
HW Marsh, A Papaioannou, Y Theodorakis
Health psychology 25 (3), 316, 2006
2112006
Development and validation of the multidimensional motivational climate observation system
N Smith, D Tessier, Y Tzioumakis, E Quested, P Appleton, P Sarrazin, ...
Journal of sport and exercise psychology 37 (1), 4-22, 2015
1912015
Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports (ASTQS): Development and preliminary validation of a measure identifying the structure of athletes’ self-talk
N Zourbanos, A Hatzigeorgiadis, S Chroni, Y Theodorakis, ...
The Sport Psychologist 23 (2), 233-251, 2009
1822009
Measuring perceived motivational climate in physical education
AG Papaioannou, N Tsigilis, E Kosmidou, D Milosis
Journal of teaching in physical education 26 (3), 236-259, 2007
1742007
Teachers’ self-efficacy, achievement goals, attitudes and intentions to implement the new Greek physical education curriculum
G Gorozidis, A Papaioannou
European physical education review 17 (2), 231-253, 2011
1622011
Motivational climate and attitudes towards exercise in Greek senior high school: A year-long intervention
T Christodoulidis, A Papaioannou, N Digelidis
European Journal of Sport Science 1 (4), 1-12, 2001
1602001
Goal perspectives and purposes of physical education as perceived by Greek adolescents.
A Papaioannou, AI Macdonald
Physical Education Review 16 (1), 41-48, 1993
1581993
Motivational climate, achievement goals and metacognitive activity in physical education and exercise involvement in out-of-school settings
A Theodosiou, A Papaioannou
Psychology of Sport and Exercise 7 (4), 361-379, 2006
1562006
A test of three models for the prediction of intention for participation in physical education lessons.
A Papaioannou, Y Thedorakis
International Journal of Sport Psychology 27 (4), 383-399, 1996
1551996
Social agents, achievement goals, satisfaction and academic achievement in youth sport
AG Papaioannou, G Ampatzoglou, P Kalogiannis, A Sagovits
Psychology of Sport and Exercise 9 (2), 122-141, 2008
1542008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20